Sau cuộc họp chiều ngày 24/5 tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với các doanh nghiệp có dự án năng lượng tái tạo (NLTT) thuộc diện chuyển tiếp, Bộ Công thương đã có văn bản 3219/BCT-ĐTĐL-ĐL ngày 25/5/2023 hỏa tốc gửi UBND các tỉnh/thành phố, EVN, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết Điện lực để tiếp tục xử lý các vướng mắc nhằm sớm hòa điện lên lưới cho các dự án này.

Theo đó, với các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, hoàn tất hồ sơ pháp ký theo quy định, Bộ Công thương đề nghị EVN khẩn trương đàm phán với chủ đầu tư với mức giá tạm thời và cho vận hành phát điện lên lưới theo chỉ đạo của Bộ tại văn bản 3184/BCT-ĐTĐL.

Đối với các nhà máy đã đước Bộ Công thương phê duyệt giá tạm thời, đề nghị EVN khẩn trương ký kết Hợp đồng mua bán điện (PPA) và rà soát các thủ tục để sớm cho vận hành phát điện lên lưới.

Các nhà máy còn lại, EVN khẩn trương thỏa thuận giá tạm thời trước ngày 27/5/2023 để trình Bộ Công thương phê duyệt và tiến hành đồng thời với việc hoàn tất các thủ tục ký kết PPA.

EVN cũng được giao chỉ đạo các đơn vị thành viên phối với với các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến EVN như thỏa thuận đấu nối (nếu đã hết hiệu hạn), hoàn thành các thử nghiệm theo quy định hiện hành với các nhà máy đăng ký thử nghiệm. Xem xét kết quả thử nghiệm của các nàh máy điện, đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và các quy định có liên quan.

Tuy cũng yêu cầu EVN khẩn trương tối đa xem xét các hồ sơ chủ đầu tư nộp, rà soát các yêu cầu đối với chủ đầu tư về thành phần hồ sơ đàm phán giá điển đảm bảo đơn giản thủ tục nhưng Bộ Công thương cũng nhắc nhở phải chặt chẽ, hợp lý và đúng quy định. Thành lập các tổ đàm phán để kịp thời xác định giá điện chính thức cho các dự án.

Bộ Công thương cũng yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Công thương các tỉnh có nhà máy điện mặt trời chuyển tiếp phối hợp với các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác thẩm định thiết kế, thiết kế điều chỉnh (nếu có) và kiểm tra công tác nghiệm thu theo thẩm quyền.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cũng đồng thời được yêu cầu hướng dẫn các chủ đầu tư vướng mắc về quy hoạch trong quá trình điều chỉnh chủ truơng đầu tư.

Còn với Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công thương cũng yêu cầu khẩn trương thực hiện công tác cấp giấy phép hoạt động điện lực đã hoàn thành.

Như vậy, để được công nhận chính thức có ngày vận hành thương mại (COD), các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp cũng phải có đầy đủ các hồ sơ pháp lý theo quy định hiện hành mới có thể bắt đầu phát điện lên lưới và sau đó là thu tiền về tài khoản theo số tạm thanh toán là 505 hay 100% tùy theo kết quả đàm phán tại thời điểm chính thức phát điện.

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương đàm phán với chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Ảnh minh họa
Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương đàm phán với chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Ảnh minh họa

Theo thông tin cập nhật đến ngày 25/5, đã có 44/85 dự án năng lượng tái tạo chưa có giá gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện thuộc EVN để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện.

Trong số này, có 28 dự án đã đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá (theo Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 của Bộ Công Thương), trong đó có 19 dự án (hoặc một phần dự án) đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm và ký PPA.

Tại cuộc họp với các chủ đầu tư có dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp, EVN cũng tiếp tục đề nghị các chủ đầu tư phối hợp, cung cấp đầy đủ các hồ sơ đàm phán đặc biệt là các hồ sơ pháp lý; bố trí cán bộ làm việc với EPTC để trao đổi và được hướng dẫn giải quyết các vấn đề vướng mắc cho tất cả các Nhà đầu tư; phối hợp với EPTC và Đơn vị vận hành Hệ thống điện để thực hiện ngay công tác thí nghiệm và thử nghiệm của Nhà máy điện.

Đồng thời khẩn trương tổ chức nghiệm thu và mới các Đơn vị liên quan vào nghiệm thu sau khi hoàn thành các thí nghiệm và thử nghiệm và khẩn trương hoàn thành các thủ tục và gửi hồ sơ công nhận ngày vận hành thương mại (COD) theo quy định của PPA đã ký kết.

Cũng tại cuộc họp này, một số chủ đầu tư đã cho hay, hiện phải hoàn tất nhiều thủ tục theo quy định với một dự án điện. đáng nói là các địa phương khác nhau có dự án năng lượng tái tạo diện này cũng có sự hỗ trợ khác nhau trong việc hoàn tất các quy định pháp lý hay một số thử nghiệm kỹ thuật cũng cần nhiều thời gian mất khá nhiều thời gian.

Hiện có 84 dự án năng lượng tái tạo (công suất hơn 4.600 MW) bị chậm tiến độ vận hành thương mại so với kế hoạch. Trong đó, 34 dự án chuyển tiếp (28 dự án điện gió, 6 mặt trời) tổng công suất gần 2.100 MW đã hoàn thành thi công, thử nghiệm.