Bắc Giang: Phê duyệt chủ trương hạ tầng KCN Quang Châu mở rộng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1320/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quang Châu mở rộng, tỉnh Bắc Giang.

Dự án được thực hiện ở xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với quy mô 90ha; tổng nguồn vốn 996 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án từ ngày 4/11/2022 đến hết ngày 5/2/2057.

Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn-Bắc Giang là chủ đầu tư dự án.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 33, điểm i khoản 2 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến thẩm định của các bộ.

Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung đã xử lý, phê duyệt liên quan đến phần diện tích hiện trạng đất ở tại đô thị 57,54ha và các loại đất khác trong phạm vi dự án theo quy định của pháp luật; chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong việc phê duyệt và thực hiện quy hoạch xây dựng; việc phê duyệt, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích này (nếu có); xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật...

Một góc khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Một góc khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Cũng theo Quyết định, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai; có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai.

Các cơ quan có liên quan chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổng hợp địa điểm thực hiện, quy mô diện tích của dự án vào kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021-2025 và các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có liên quan khác để đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/2/2022, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai; chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo tiến độ giao đất cho dự án phù hợp với chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Bắc Giang tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022...

Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn-Bắc Giang đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Công ty thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án.

Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có trách nhiệm nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; thực hiện các thủ tục về môi trường theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của huyện Việt Yên và tỉnh Bắc Giang.

Hàng loạt vi phạm trong quản lý đất đai tại tỉnh Kon Tum

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận việc quản lý, sử dụng đất đai và quản lý, đầu tư xây dựng, các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn từ 1/1/2016 đến 31/12/2019.

Qua kiểm tra 4 huyện (Kon Rẫy, Kon Plông, Sa Thầy, Ngọc Hồi) về công tác quản lý đất công, đất công ích, Thanh tra Chính phủ (TTCP) nhận thấy địa phương chưa tuân thủ chỉ đạo của UBND tỉnh, vi phạm trình tự, thủ tục quản lý đất đai. Trên địa bàn toàn tỉnh có 3/6 đơn vị có quỹ công ích với tổng diện tích hơn 300ha được cấp huyện giao cho các xã, phường quản lý. Qua kiểm tra, đơn vị thanh tra nhận định việc quản lý, sử dụng đất cấp huyện chưa chặt chẽ, buông lỏng, dẫn đến cấp xã, phường sử dụng đất chưa đúng. Nhiều cá nhân còn nợ tiền thuê đất, với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Có sai phạm trong việc giao đất, cho thuê đất tại 4 huyện, thành phố: TP Kon Tum, huyện Đắk Hà, huyện Ngọc Hồi, huyện Kon Rẫy. Theo đó, tại TP Kon Tum phát hiện tình trạng giao đất vượt hạn mức; giao đất cho 43 trường hợp không thuộc đối tượng tái định cư, khiến nguy cơ thất thu cho ngân sách hơn 3,5 tỷ đồng. Tại huyện Đắk Hà có tới 85 trường hợp giao đất không qua đấu giá đối với quỹ đất nhỏ, lẻ trong thời gian dài. Đáng chú ý, một số công chức của huyện này được giao diện tích đất lớn và nhiều trường hợp được giao đất để ở, nhưng thực tế không có nhu cầu. Các huyện còn lại vi phạm chủ yếu giao đất không qua đấu giá.

Cơ quan thanh tra khi kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng đất với một số hộ gia đình, cá nhân tại 5 huyện, thành phố (Kon Tum, Đắk Hà, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Sa Thầy) đều phát hiện dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó còn phát hiện vi phạm trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu vực đô thị đối với 378 hồ sơ.

Cùng với các nội dung trên, TTCP tiến hành thanh tra đối với các dự án vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng phát hiện nhiều vi phạm. Cụ thể, việc xử lý các dự án chậm tiến độ, dự án đầu tư không hiệu quả, đặc biệt là thiếu kiên quyết xử lý các dự án không triển khai, nhất là các dự án thủy điện. Trong đó, có 54 dự án Sở KH-ĐT không theo dõi, dẫn đến không tham mưu chấm dứt hoạt động theo quy định, chủ yếu là các dự án thủy điện nhỏ và vừa.

TTCP cũng chỉ ra những vi phạm trong quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đặc biệt, việc xây dựng, phê duyệt, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Theo đó, thời kỳ trên, địa phương này có quyết định chủ trương đầu tư đối với một số dự án không rõ xác định thời gian, nguồn vốn, tiến độ thực hiện dự án, vi phạm quy định của Luật Xây dựng 2014; vi phạm một số nghị định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792 ngày 15-10-2011.

Đáng chú ý, tại dự án bố trí dân cư tại xã Đắk Hring (huyện Đắk Hà), dự án này được Thủ tướng phê duyệt với khung thời gian thực hiện từ 2009-2015. Tuy vậy, đã qua hơn 13 năm nhưng đến nay dự án chưa hoàn thành, triển khai chậm không theo chỉ đạo của Thủ ướng dẫn đến chưa phát huy hiệu quả. Dự án này thiếu nguồn vốn để thực hiện với số tiền gần 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan thanh tra cũng nêu một số dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh: Dự án kè chống sạt lở sông Đăk Bla, 2 dự án đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy và đường cứu hộ, cứu nạn từ thị trấn Đắk Rve đi xã Tân Lập, Đăk Ruồng, Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy do UBND Kon Rẫy làm chủ đầu tư…

Khu đất tại 4 con đường là Nguyễn Lân, Lê Thị Riêng, Thoại Ngọc Hầu và Hồ Văn Huê (TP Kon Tum) là một trong nhiều khu đất có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: Sài Gòn giải phóng
Khu đất tại 4 con đường là Nguyễn Lân, Lê Thị Riêng, Thoại Ngọc Hầu và Hồ Văn Huê (TP Kon Tum) là một trong nhiều khu đất có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: Sài Gòn giải phóng

TTCP cũng chỉ ra sự yếu kém của cơ quan quản lý nhà nước trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công, dẫn đến các dự án phải điều chuyển vốn. Nhiều dự án được phê duyệt nhưng không xác định rõ nguồn vốn, cân đối vốn dẫn đến thiếu vốn, kéo dài thời gian thực hiện (các dự án: hệ thống đường giao thông, cấp và thoát nước khu công nghiệp Hòa Bình; dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hòa Bình; cụm công nghiệp Thanh Trung II; dự án xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử tỉnh giai đoạn 2016-2020).

Cơ quan thanh tra cho rằng, việc UBND tỉnh Kon Tum giao Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện nhiệm vụ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá tại dự án tổ hợp thương mại, vui chơi giải trí và nhà phố do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư là sai, vi phạm Nghị định số 151 của Chính phủ và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Thời điểm thanh tra (8-2020), sau hơn 1 năm, chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đến giữa tháng 9-2020, Tập đoàn FLC mới nộp số tiền trúng đấu giá là hơn 204 tỷ đồng và hơn 20 tỷ đồng tiền phạt nộp chậm. Việc này, TTCP cho rằng là vi phạm quy chế đấu giá, nhưng địa phương này thiếu kiên quyết trong việc xử lý hủy kết quả đấu giá.

Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra những sai phạm tại các dự án Khu dân cư Hoàng Thành; dự án đầu tư xây dựng siêu thị Co.opmart Kon Tum; dự án thủy điện Đăk Psi. Những dự án trên có nguy cơ gây thất thoát tài sản của nhà nước…

TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum căn cứ vào kết quả thanh tra, tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của UBND tỉnh và các cá nhân liên quan; giao các cơ quan chức năng xử lý số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra gần 200 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền hơn 150 tỷ đồng.

Chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng đất, nhất là xây dựng và ban hành điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý sử dụng đất công ích. Chỉ đạo thu hồi đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với việc UBND huyện Ngọc Hồi cho thuê đất để xây dựng nhà hàng, trung tâm thương mại, dịch vụ trên đất quy hoạch cây xanh…

Đáng chú ý, liên quan tới thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh, vợ ông Lê Đình Quang, nguyên Bí thư Thành ủy Kon Tum (tỉnh Kon Tum) có tới 4 mặt tiền độc nhất vô nhị, TTCP kiến nghị lãnh đạo địa phương cần chỉ đạo xử lý hành vi làm đường giao thông sai quy định, trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan chức năng xử lý.

Với các nội dung trong kết luận thanh tra, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có ý kiến:

- TTCP chịu trách nhiệm đối với các nội dung kết luận.

- UBND tỉnh Kon Tum thực hiện các nội dung kết luận, xử lý nghiêm các sai phạm, không để thất thoát tài sản nhà nước.

- TTCP sẽ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc UBND tỉnh Kon Tum và các đơn vị liên quan thực hiện kết luận thanh tra.

Bộ Xây dựng đôn đốc rà soát, kiểm định chung cư cũ cần cải tạo

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng các nhà chung cư cũ trên địa bàn.

Để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương bố trí ngân sách và chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư, làm cơ sở để sớm xác định những chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại. Trên cơ sở đó, lập kế hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ theo quy định.

Đây là một trong những nội dung vừa được Bộ Xây dựng gửi tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn của Nhà nước; đồng thời để bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của người dân trước mùa mưa bão năm 2022.

Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng các nhà chung cư cũ trên địa bàn và lập danh mục các nhà chung cư, khu chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại đưa vào kế hoạch thực hiện của địa phương, làm cơ sở để triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Bên cạnh đó, các địa phương cần khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại để nhà đầu tư có cơ sở tham gia xây dựng phương án đầu tư, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi tham gia đăng ký làm chủ đầu tư dự án.

Đồng thời, các địa phương cần ban hành hệ số K bồi thường tại những khu vực, vị trí có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại để người dân biết khi tham gia lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản làm chủ đầu tư dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư.

Cùng đó, việc ban hành các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũng rất cần thiết để làm cơ sở cho nhà đầu tư căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm triển khai dự án của mình để tham gia đăng ký làm chủ đầu tư dự án.

Mặt khác, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương lập phương án, dự kiến các địa điểm để bố trí chỗ ở tạm thời phục vụ xây dựng lại trên địa bàn theo kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đã được phê duyệt.

Ngoài việc tổ chức tập huấn, tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, ngành và người dân đang sinh sống tại khu vực có nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng lại để tạo sự đồng thuận, tham gia rộng rãi của người dân, các địa phương cần tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng đôn đốc rà soát, kiểm định chung cư cũ cần cải tạo Ảnh minh họa
Bộ Xây dựng đôn đốc rà soát, kiểm định chung cư cũ cần cải tạo. Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chủ động đôn đốc, phối hợp với các địa phương trong việc thực hiện quy định tại Nghị định số 69/2021/NĐ-CP nhằm đẩy nhanh hoạt động cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Nghị định số 69/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2021 và thay thế cho Nghị định số 101/2015/NĐ-CP nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị định này sau khi Chính phủ ban hành đã được các địa phương cũng như người dân đang sinh sống trong nhiều nhà chung cư cũ trên cả nước đồng tình ủng hộ.

Vừa qua, nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội.

Tiếp đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP ngày 30/1/2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15; trong đó có nội dung hỗ trợ đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thực hiện trong 2 năm (2022 và 2023).

Bộ Xây dựng nhận xét, hiện nay, tại một số địa phương có nhà chung cư cũ đã triển khai thực hiện một số bước theo quy định của Nghị định 69/2021/NĐ-CP như: bố trí ngân sách để thực hiện khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư cũ; ban hành Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư...

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều địa phương, đặc biệt là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh - nơi có nhiều nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại thì việc triển khai các quy định của Nghị định 69/2021/NĐ-CP vẫn còn chậm như: chưa tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại; chưa ban hành tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư; chưa ban hành hệ số K bồi thường để làm cơ sở lập phương án bồi thường...

Dự án khu biệt thự Lan Viên Villa tại Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, TP Hà Nội có mức giá lên tới 108,3 triệu đồng/m2

Lan Viên Villa có vị trí nằm tại đường Nguyễn Đức Thuận (Quốc lộ 5A) thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Dự án nằm dọc tuyến giao thông Quốc lộ 5A thuận lợi trong việc quan hệ giao lưu với các quận huyện trong và ngoài thủ đô thông qua các cây cầu lớn như: cầu Thanh Trì, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy.

Lan Viên Villa thuộc dự án Khu đô thị Đặng Xá có diện tích 69,9 ha. Dự án Lan Viên Villa được chia làm Lan Viên 1 và Lan Viên 2 có diện tích lần lượt là 16.000 m2 và 18.000 m2.

Dự án cung cấp ra thị trường 19 lô biệt thự có diện tích 210 – 500 m2 và 33 lô shophouse có diện tích 132 – 320 m2. Trong đó các căn biệt thự được xây dựng với chiều cao 3 tầng và shophouse có chiều cao 4 tầng.

Dự án khu biệt thự Lan Viên Villa tại Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, TP Hà Nội có mức giá lên tới 108,3 triệu đồng/m2
Dự án khu biệt thự Lan Viên Villa tại Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, TP Hà Nội có mức giá lên tới 108,3 triệu đồng/m2.

Lan Viên Villa sở hữu những tiện ích theo mô hình một thành phố thu nhỏ, với các hạng mục công trình công cộng bao gồm: Trường học, khu mua sắm, khu luyện tập thể thao, khu ẩm thực, công viên cây xanh, bể bơi…

Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận những tiện ích ngoại khu như: cách trung tâm hành chính Gia Lâm 500 m, cách chợ Đặng Xá 850 m, cách UBND huyện Gia Lâm 2 km, cách bện viên Gia Lâm 2,7 km, cách ĐH Nông Nghiệp 3,9 km, cách Vinhome Ocean Park 4 km, và cách sân bay nội bài khoảng 30 phút di chuyển…

Chủ đầu tư dự án Lan Viên Villa - Khu đô thị Đặng Xá là Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera được thành lập ngày 17/08/2007, đặt trụ sở tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Các sản phẩm tại dự án Lan Viên Villa có mức giá bán trên thị trường từ 90,9 – 108,3 triệu đồng/m2.