ABBank đặt kế hoạch lãi 3.079 tỷ đồng năm 2022

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm nay với những chỉ số khả quan.

Cụ thể, ABBank đặt lợi nhuận tăng trưởng 56% so với năm 2021, đạt 3.079 tỷ đồng, ROE sau thuế tăng từ 16,4% lên 19,2%.

ABBank, OCB đặt kế hoạch lãi khủng cho năm 2022

Bên cạnh đó, ABBank đặt kế hoạch tổng tài sản năm 2022 sẽ đạt 138.250 tỷ đồng, tương ứng tăng 14%. Dư nợ tín dụng bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp tăng 17% đạt 92.250 tỷ đồng. Huy động tiền gửi khách hàng đạt 94.018 tỷ đồng, tương ứng tăng 19%, huy động tổ chức tài chính quốc tế đạt 1.153 tỷ đồng, tương ứng giảm 11%.

Tỉ lệ nợ xấu (nhóm 3-5) của ABBank năm 2021 ở mức 1,65%. Theo kế hoạch năm 2022, ngân hàng dự kiến tỉ lệ này có thể tăng lên mức 2,8%, tương ứng tăng thêm 70% so với năm ngoái.

Về định hướng kế hoạch phát triển các mảng kinh doanh, ngân hàng cho biết năm 2022 sẽ tập trung tăng dư nợ cho các sản phẩm vay mua nhà, sản xuất kinh doanh… đối với khách hàng cá nhân.

ABBank cũng sẽ chuyển đổi tập khách hàng, tiếp tục chuyển dịch tỷ trọng sang phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ở mảng ngân hàng bán buôn, ABBank dự kiến khai thác sâu chuỗi tập đoàn, đẩy mạnh đầu tư và kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp.

Năm 2022 cũng là một dấu mốc quan trọng đối với ABBank khi ngân hàng quyết định chuyển đổi chiến lược và giá trị cốt lõi, thay đổi từ bên trong. Ngân hàng cũng đặt ra định hướng phát triển ngân hàng số hơn nữa để cung cấp cho khách hàng đa dạng dịch vụ và những trải nghiệm tiện ích.

Tại đại hội tới đây, ABBank cũng dự kiến trình đại hội phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 10%. Ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ từ 9.409 tỷ đồng lên 10.400 tỷ đồng qua hai phương án là phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên (ESOP) với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu phát hành theo hai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức à 94 triệu cổ phiếu, còn phát hành theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ là 5 triệu cổ phiếu. Phần tiền thu được từ các đợt chào bán sẽ được nhà băng này bổ sung để tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng.

Vừa rồi, ABBank đã có biến động nhân sự khi ông Lê Hải từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc vì nguyện vọng cá nhân. Sau đó, HĐQT ngân hàng đã ra quyết định giao ông Nguyễn Mạnh Quân - Phó Tổng Giám đốc thường trực là người đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBank. Quyết định có hiệu lực từ ngày 3/3/2022.

Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.979 tỷ đồng, tăng gần 45% so với năm trước và hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Tính đến hết ngày 31/12/2021, tổng tài sản của ABBANK đạt 121.620 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 1.979 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch được đại hội đồng cổ đông giao. Ngoài ra, năm 2021 ABBANK đã hoàn thành lộ trình tăng vốn giai đoạn một, nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 6.900 tỷ đồng.

OCB lên kế hoạch lợi nhuận tăng 29% lên hơn 7,1 nghìn tỷ đồng

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), năm 2022, nhà băng này đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 25% lên 230,1 nghìn tỷ đồng. Tổng huy động thị trường 1 cũng tăng 23% với 155 nghìn tỷ đồng. Tổng dư nợ thị trường 1 đạt 129,5 nghìn tỷ đồng, tăng 25%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1%. Lợi nhuận trước thuế tăng 29% so năm 2021 lên mức 7,1 nghìn tỷ đồng.

ABBank, OCB đặt kế hoạch lãi khủng cho năm 2022

Nhìn lại năm 2021, tổng tài sản của OCB đạt 184,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so đầu kỳ. Huy động thị trường 1 cũng tăng 17% lên 126,4 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 103,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15%. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.519 tỷ đồng, tăng khá 25% so năm trước. Tỷ lệ nợ xấu 0,97% giảm so mức 1,42% của đầu kỳ. Với kết quả đó, OCB sẽ trả cổ tức tỷ lệ 25% cho cổ đông.

Trong năm qua, OCB đã trích lập dự phòng rủi ro chung là 751 tỷ đồng. Tổng số dự phòng cụ thể đã sử dụng để xử lý rủi ro là 822 tỷ đồng chủ yếu là tổ chức kinh tế và cá nhân.

Trong năm qua, OCB đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25% cho cổ đông. Còn lại đang chờ NHNN chấp thuận phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng Aozora với tổng mệnh giá hơn 8,8 tỷ đồng và phát hành ESOP. Hiện cổ đông Aozora Bank đang nắm 15% vốn.

Ngoài ra, trong năm 2022 này, OCB lên lên kế hoạch tăng vốn thêm 4,2 nghìn tỷ lên 17,88 nghìn tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, OCB dự kiến phát hành hơn 412,7 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30% cho cổ đông hiện hữu.