Cụ thể, có 67 dự án mà tỉnh Ninh Thuận muốn kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó huyện Ninh Hải 13 dự án; huyện Ninh Phước 2 dự án; huyện Thuận Bắc 9 dự án; huyện Thuận Nam 13 dự án; huyện Bác Ái 6 dự án; huyện Ninh Sơn 7 dự án; TP Phan Rang - Tháp Chàm 17 dự án.

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn tới thì có một số dự án khu đô thị đáng chú ý như: dự án Khu đô thị mới núi Đá Chồng (53 ha, huyện Ninh Hải); Khu đô thị mới Khánh Hải (27 ha, huyện Ninh Hải); Khu đô thị mới Đầm Cà Ná - phía Nam đường Ven Biển (64 ha, huyện Thuận Nam); Khu đô thị mới phía Tây Quốc lộ 1A (410 ha, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam); Khu đô thị mới phía Đông Quốc lộ 1A (161 ha, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam); Khu đô thị Bắc Sông Ông (19 ha, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn); Khu đô thị mới Đông Nam thị trấn Tân Sơn (14 ha, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn).

Một số dự án có vốn đầu tư dự kiến trên mức 500 tỷ đồng.
Một số dự án có vốn đầu tư dự kiến trên mức 500 tỷ đồng.

Khu đô thị mới trung tâm thị trấn Tân Sơn (26 ha, huyện Ninh Sơn); Khu đô thị mới bờ đông Sông Ông, thị trấn Tân Sơn (29 ha, huyện Ninh Sơn); Khu đô thị Mỹ Phước - giai đoạn 1 (10 ha, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm); Khu đô thị mới bờ sông Dinh (37 ha, phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm); Khu đô thị mới Tây Bắc (91 ha, phường Phước M , xã Thành Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm).

Một số dự án khu du lịch lớn tỉnh Ninh Thuận muốn kêu gọi đầu tư bao gồm: Dự án Khu du lịch và Trung tâm thuyền buồn vịnh Ninh Chữ (7,1 ha, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải); Khu du lịch sinh thái Ba Hồ kết hợp tắm khoáng bùn (10 ha, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc); Khu du lịch nghỉ dưỡng sân golf Phước Chiến (250 ha, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc).

Dự án du lịch sinh thái Giác Lan (7,5 ha, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc); Khu du lịch sinh thái suối Kiền Kiền (15 ha, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc); Dự án Mũi Dinh Paradise Hotel Resort an Spa (5,5 ha, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam); Dự án Du lịch tại khu vực bãi đá trứng (30 ha, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam).

Một số dự án khu du lịch lớn tỉnh Ninh Thuận muốn kêu gọi đầu tư
Một số dự án khu du lịch lớn tỉnh Ninh Thuận muốn kêu gọi đầu tư

Một số dự án có vốn đầu tư dự kiến trên mức 500 tỷ đồng, gồm: Khu đô thị mới Khánh Hải (511 tỷ đồng); Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (500 tỷ đồng); Khu du lịch nghỉ dưỡng sân golf Phước Chiến (975 tỷ đồng); Khu đô thị mới trung tâm thị trấn Tân Sơn (huyện Ninh Sơn, 1.000 tỷ đồng); Khu đô thị mới bờ đông Sông Ông, thị trấn Tân Sơn (huyện Ninh Sơn, 2000 tỷ đồng); Khu đô thị mới bờ sông Dinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm (3.000 tỷ đồng); Khu đô thị mới Tây Bắc, TP Phan Rang - Tháp Chàm (1.477 tỷ đồng); Khu đô thị mới Đầm Cà Ná (huyện Thuận Nam) với mức đầu tư khoảng 4.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết một số dự án lớn về khu đô thị, du lịch khác chưa xác định vốn đầu tư.

Trong những năm qua tỉnh Ninh Thuận phát triển mạnh các dự án khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng ven biển. Ninh Thuận cũng là một trong những tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ trở thành điểm đến mới, hấp dẫn đối với các “ông lớn” bất động sản trong thời gian gần đây.

Trước đó, tháng 7/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, Ninh Thuận dự kiến sẽ có khoảng hơn 150 dự án kêu gọi đầu tư, trong đó bao gồm 127 dự án khu đô thị, khu dân cư, dự án phát triển nhà ở; 8 dự án nhà ở xã hội và 18 dự án nhà ở thương mại.