Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cụ thể: Ngày 10/11, CTCP Sơn Hà Sài Gòn (HOSE: SHA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

* Ngày 4/11, CTCP Logistics Vinalink (HOSE: VNL) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

* Ngày 31/10, CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

* Ngày 22/11, CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

* Ngày 4/11, CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (UPCoM: PNT) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

* Ngày 3/11, CTCP Lệ Ninh (UPCoM: LNC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 36 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/10.

* Ngày 28/10, CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/10.

* Ngày 23/12, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/10.

* Ngày 15/11, CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (UPCoM: TA3) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 186 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/10.

Ngày 26/10, CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (UPCoM: MDF) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 910 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/10.

Ngày 26/10, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (UPCoM: VGV) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 360 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/10.

* Ngày 28/10, CTCP Cảng Chân Mây (UPCoM: CMP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 32 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/10.