Công ty Xuân Thiện Yên Bái bị xử phạt do không công bố thông tin

Ngày 24/5/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 135/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái (Địa chỉ trụ sở chính: Bản Ná Dề Thàng, Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái), cụ thể như sau:

Phạt tiền: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố thông tin (CBTT) đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không gửi nội dung CBTT cho HNX đối với: BCTC bán niên năm 2021, BCTC năm 2021, BCTC bán niên năm 2022, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022).

Xử phạt 3 doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn giao dịch "chui" cổ phiếu

Ngày 19/05/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 354/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn (địa chỉ: 25-25A Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 872.910.000 đồng (Tám trăm bảy mươi hai triệu chín trăm mười nghìn đồng) theo quy định tại điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

- Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 03 tháng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- Vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Công ty cổ phần Giải pháp đầu tư Thái Sơn - tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Duy Tân, Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực (mã chứng khoán: EIN), đã bán 1.500.000 cổ phiếu EIN vào ngày 19/10/2022 và mua 1.409.700 cổ phiếu EIN vào ngày 21/10/2022 (tương ứng với tổng giá trị giao dịch là 29.097.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu EIN) nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí không báo cáo thông tin theo quy định

Ngày 10/5/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 126/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Ha Noi Tourist số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 85.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí không báo cáo UBCKNN về phương án khắc phục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày không đáp ứng điều kiện quy định duy trì điều kiện cấp phép).