Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (Mã chứng khoán VND: HoSE), thời gian thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận.

Ngay sau đó, Hội đồng quản trị VNDirect thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu vào ngày 30/5, tức ngày giao dịch không hưởng quyền 29/5.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu đã được công ty thông qua từ kỳ đại hội cổ đông thường niên 2023 hồi giữa năm ngoái, như vậy việc triển khai xin cấp phép đến khi được chấp thuận đã mất gần một năm để hoàn thiện.

VNDirect phát hành hơn 300 triệu cổ phiếu, nâng vốn vượt 15.000 tỷ đồng

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 243,6 triệu cổ phiếu để bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 20% và giá phát hành 10.000 đồng/cp. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 6/6 đến 26/6 và thòi gian đăng ký mua, nộp tiền mua từ 6/6 đến 3/7.

Cùng với đó, công ty phát hành khoảng 61 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 5%. Sau phát hành, vốn công ty dự kiến tăng từ 12.180 tỷ đồng lên 15.225 tỷ đồng.

Cổ phiếu VND hiện giao dịch vùng 21.900 đồng/cp, tăng 16% trong vòng 1 tháng và hơn gấp đôi mức giá chào bán.

Ngoài ra, công ty còn có kế hoạch chào bán riêng lẻ 243,6 triệu cổ phiếu, 24,3 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp, 12,2 triệu cổ phiếu ESOP giá 0 đồng. Như vậy, thông qua các kế hoạch phát hành, công ty chứng khoán do bà Phạm Minh Hương làm Chủ tịch HĐQT muốn tăng vốn lên hơn 18.000 tỷ đồng.

Theo cơ cấu cổ đông hiện nay, Tập đoàn Đầu tư I.P.A vẫn là nhà đầu tư lớn nhất nắm giữ 25,8% vốn VNDirect. Ngoài ra, chủ tịch HĐQT Phạm Minh Hương cũng có sở hữu trực tiếp 2,95% cổ phần công ty.

Thực tế, ngoài 2 phương án nêu trên, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VNDirect còn thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ gần 244 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đồng thời có kế hoạch chào bán hơn 24 triệu cổ phiếu ESOP và phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động .

Công ty đến nay vẫn chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đã được chốt vào hôm 16/5 vừa qua.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2024 của công ty mẹ, VNDirect đề ra mục tiêu lãi sau thuế tăng 2% so với cùng kỳ ở mức 2.525 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến giảm 4% về 40.100 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu sẽ tăng 27% lên mức 20.923 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý I, công ty mẹ VNDirect ghi nhận doanh thu thoạt động giảm nhẹ xuống mức 1.285 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại tăng mạnh 334% so với quý I/2023 đạt 767 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hoạt động tự doanh giảm lỗ.