Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Tập đoàn Vingroup (Mã chứng khoán VIC) công bố kế hoạch doanh thu kỷ lục 200.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.500 tỷ đồng. Các con số này tăng 24% và 119% so với kết quả năm 2023.

Vingroup cho biết sẽ tiếp tục đầy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố 03trụ cột chính: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Thiện nguyện Xã hội. Tập đoàn sẽ duy trì mô hình P&L (báo cáo lãi lỗ) tại các công ty con.

Vingroup - gã khổng lồ xe điện Việt Nam tham vọng lập kỷ lục doanh thu 200.000 tỷ đồng năm 2024

Riêng với VinFast đặt mục tiêu đẩy mạnh sản lượng xe bàn giao và tập trung tối ưu chi phí thông qua các sáng kiến về thiết kế, mua hàng và sản xuất. Năm 2024, VinFast tiếp tục mở rộng kênh phân phối, tận dụng mạng lưới địa phương và kiến thức chuyên môn của các đại lý với mục tiêu đạt khoảng 400 điểm bán hàng trên toàn cầu. Cũng trong năm 2024, VinFast sẽ bàn giao mẫu mới tại thị trường Mỹ và xuất khẩu xe đến châu Âu, bắt đầu phân phối tại Indonesia.

Năm2024, VinFast tiếp tục mở rộng kênh phân phối, tận dụng mạng lưới địa phương với mục tiêu đạt khoảng 400 điểm bán hàng trên toàn cầu.

Trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, Vinhomes sẽ kiện toàn kênh phân phối và đẩy mạnh mô hình O2O để chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Bên cạnh các dự án đã được mở bán, Vinhomes tiếp tục triển khai các dự án mới tiềm năng đã hoàn thiện thủ tục pháp lý cũng như từng bước xây dựng các dự án nhà ở xã hội.

Được biết, trong tháng 3/2024, Tập đoàn Vingroup đã khởi công xây dựng 4 dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa, giúp bổ sung thêm hơn 10.000 căn hộ nhà ở xã hội và quỹ nhà ở tại các địa phương.

Trong lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng - Vui chơi giải trí, Vinpearl kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục đà phục hồi mạnh, đặc biệt từ tệp khách hàng quốc tế. Theo đó, Vinpearl đặt mục tiêu duy trì số 1 về vui chơi - giải trí và nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, VIC trích 5 tỷ đồng vào Quỹ dự trữ và tiếp tục không trả cổ tức. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp Vingroup không chi trả cổ tức mà để toàn bộ lợi nhuận lũy kế dùng cho kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn.

Trong năm 2023, Vingroup đạt 161.428 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 59% so với năm 2022), lãi sau thuế đạt 2.056 tỷ đồng, tương đương với mức năm 2022. Hai chỉ tiêu này lần lượt đạt 85% và 103% kế hoạch kinh doanh đặt ra tại phiên họp đại hội cổ đông năm 2023.

Tại 31/12/2023, tổng tài sản của Vingroup tăng 90.249 tỷ đồng tương đương 15,6% so với cuối năm 2022, đạt 667.656 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 60.420 tỷ đồng tương đương 21,3% và tài sản dài hạn tăng 29.829 tỷ đồng, tương đương 10,1%.

Tổng nợ phải trả tại cuối 2023 của Vingroup ở mức 519.434 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cuối năm 2022. Tổng nợ vay ở mức 213.253 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng chiếm 24,5%; vay qua trái phiếu trong nước chiếm 22,4%; vay qua trái phiếu quốc tế chiếm 12,7% và vay hợp vốn chiếm 30,6%.

Vốn chủ sở hữu đạt 148.222 tỷ đồng, tăng 12.566 tỷ đồng trong năm qua, tương đương tăng 9,3%, chủ yếu do tăng vốn góp từ cổ đông không kiểm soát trong các công ty con trong năm.

Ở năm 2023, tổng số thuế mà Vingroup phải nộp (không bao gồm tiền sử dụng đất, thuế đất) là 25.029 tỷ đồng nhưng tập đoàn này đã nộp 25.949 tỷ đồng.