Vincom Retail (VRE) doanh thu tăng 54% trong quý I/2023
Ảnh minh họa

Cụ thể: Về hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại (TTTM) ghi nhận doanh thu 1.913 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022, ghi nhận 1.024 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý I, tăng trưởng ấn tượng ở mức 171% so với cùng kỳ năm trước và 23% so với quý IV/2022.

Bên cạnh đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản lại có dấu hiệu suy giảm đáng kể từ hơn 84 tỷ đồng trong quý I/2022 xuống vỏn vẹn hơn 2,7 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2023.

Về hoạt động tài chính là điểm sáng khi ghi nhận doanh thu đạt hơn 223,8 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay và các khoản đặt cọc, tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, Vincom Retail ghi nhận 1.024 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý I/2023, tăng trưởng ấn tượng ở mức 171% so với cùng kỳ năm trước và 23% so với quý IV/2022.

Tổng quan trong năm 2023, Vincom Retail cũng đặt ra mục tiêu kinh doanh tham vọng với kế hoạch doanh thu thuần 10.350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.680 tỷ đồng, tăng lần lượt 41% và 69% so với năm 2022.

Theo đó, Vincom Retail đã hoàn thành được 18% mục tiêu doanh thu và gần 22% kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Tính đến ngày 31/3/2023, Vincom Retail đang có hơn 44.258 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 3,6% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản chủ yếu là tài sản dài hạn, nằm phần lớn ở danh mục bất động sản đầu tư (26.176 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, hàng tồn kho ghi nhật đạt hơn 1.427 tỷ đồng, trong đó có 1.399 tỷ đồng bất động sản để bán đang xây dựng dở dang; 18,906 tỷ đồng thành phẩm bất động sản và 9,5 tỷ đồng tồn kho khác.

Nợ phải trả của công ty tính đến cuối quý I/2023 đạt 9.816 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản. Vay và nợ thuê tài chính ghi nhận hơn 3.195 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Vincom Retail chia sẻ kế hoạch khai trương hai TTTM mới là Vincom Mega Mall Grand Park tại Tp.HCM và Vincom Plaza Hà Giang, nâng tổng số TTTM lên 85 TTTM tại 45/63 tỉnh thành trên cả nước.

Trọng tâm của kế hoạch kinh doanh nằm ở việc tiếp tục đồng hành với các khách thuê chiến lược mở rộng độ phủ tại các tỉnh thành phố cấp tiềm năng, cũng như đẩy mạnh mở rộng mạng lưới khách thuê mới, chú trọng khai thác nhãn hiệu tiềm năng đang được yêu thích tại các nước trong khu vực và châu Á nhằm mang những thương hiệu quốc tế mới lần đầu tới Việt Nam.

Các sáng kiến tối ưu, áp dụng công nghệ trong quản trị và vận hành sẽ liên tục được nghiên cứu và triển khai, nhằm giữ vững và tiếp tục nâng cao biên lợi nhuận, khẳng định hiệu quả kinh doanh ấn tượng của Vincom Retail, hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực.