Quý I/2024, kinh tế- xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Một số chỉ tiêu kinh tế của Hải Phòng giữ đà tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố Hải Phòng ước tăng 9,32%, gấp 1,65 lần mức bình quân chung cả nước, đứng đầu trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, đứng thứ 7 cả nước.

Thành phố 'hoa phượng đỏ' tăng trưởng GRDP quý I/2024 tăng gấp 1,65 lần mức bình quân chung cả nước

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 12,59%, gấp 2,22 lần so với trung bình cả nước (5,67%), đứng thứ 12 cả nước, đứng đầu trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 32.864 tỷ đồng; trong đó thu nội địa đạt 18.943 tỷ đồng, tăng 132,94% so với cùng kỳ, bằng 50,41% dự toán Trung ương giao và bằng 42,1% dự toán HĐND thành phố giao. Kim ngạch xuất khẩu khoảng 7,74 tỷ USD, tăng 18,45%; sản lượng hàng hóa qua cảng ước hơn 35,7 triệu tấn, tăng 7,96%. Số lượng khách du lịch hơn 1,6 triệu lượt, tăng 10,92%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 38.159 tỷ đồng, tăng 8,13%. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 253,35 triệu USD. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố ước 2.482 tỷ đồng, bằng 14,5% kế hoạch Thủ tướng giao, bằng 12,39% kế hoạch thành phố giao. Thành phố tập trung thực hiện Quyết định số 323/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm về hạ tầng, giao thông. Về văn hóa, xã hội có nhiều hoạt động nổi bật.

Hải Phòng đang tập trung lập Quy hoạch sân bay Tiên Lãng, Cảng Nam Đồ Sơn, luồng Văn Úc, chuẩn bị đầu tư dự án cầu Tân Vũ – Lạch Huyện 2, thành lập Khu kinh tế phía Nam, thúc đẩy việc hoàn chỉnh tuyến đường cao tốc ven biển qua địa bàn Hải Phòng...

Trong thời gian tới, Hải Phòng ưu tiên nhiệm vụ thực hiện đề án thành lập TP Thủy Nguyên trực thuộc thành phố Hải Phòng, đề án thành lập quận An Dương trên cơ sở kinh tế - xã hội của huyện An Dương.

Theo UBND TP Hải Phòng, thu nội địa có dấu hiệu khả quan nhưng một số khoản thu như thu từ doanh nghiệp nhà nước, nguồn thanh lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước, hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút FDI và khách du lịch còn thấp hơn so với kế hoạch đề ra.