Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, HoSE: HSG) vừa có văn bản gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, thông báo về việc thay đổi nhân sự.

Theo văn bản, Hoa Sen Group đã quyết định cho thôi nhiệm các chức danh quản lý đối với ông Nguyễn Tấn Hòa, bao gồm chức danh Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen; Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định; Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định.

Tập đoàn Hoa Sen thay đổi nhân sự cấp cao, thôi nhiệm một Phó Tổng giám đốc
Hoa Sen Group đã quyết định cho thôi nhiệm các chức danh quản lý đối với ông Nguyễn Tấn Hòa. Ảnh chụp màn hình

Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/7. Lý do được Tập đoàn này đưa ra là do điều động, sắp xếp công việc mới theo chỉ đạo của HĐQT.

Đồng thời, công ty quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phúc thay thế các chức danh của ông Hòa tại các công ty con, bao gồm: Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định và Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 26/7. Thời hạn bổ nhiệm đến khi HĐQT thông qua một nghị quyết khác để thay thế.

Thông tin về ông Nguyễn Minh Phúc (SN 1981) quê quán tại Châu Đốc, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông là cử nhân chuyên ngành Kỹ thuật Công nghiệp, khoa Cơ khí - Chế tạo máy. Từ ngày 21/2/2022, Ông Phúc đã được bổ nhiệm làm Quyền Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Hoa Sen từ ngày 21/2/2022.

Tập đoàn Hoa Sen thay đổi nhân sự cấp cao, thôi nhiệm một Phó Tổng giám đốc
Tập đoàn Hoa Sen thay đổi nhân sự cấp cao.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Hoa Sen giảm 6,2% so với đầu năm về 15.963,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 5.980,5 tỷ đồng, chiếm 37,5% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 5.716,2 tỷ đồng, chiếm 35,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.655 tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng tài sản và các khoản mục khác. Ngoài ra, tính tới 31/12/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Hoa Sen giảm 35,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.493,3 tỷ đồng về 2.693,7 tỷ đồng và chiếm 16,9% tổng nguồn vốn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HSG đang chứng kiến một đà tăng kể từ 1/6, đưa giá cổ phiếu từ vùng giá 14.760 đồng/cp lên mức 18.750 đồng/cp, tương đương tăng 27% về thị giá. Kết phiên 27/7, cổ phiếu HSG tăng 0,3% lên mức 18.750 đồng/cp, tương đương vốn hóa 11.550 tỷ đồng.