SSI đặt mục tiêu lãi kỷ lục trong năm 2024
SSI đặt mục tiêu lãi kỷ lục

HĐQT CTCP Chứng khoán SSI (SSI) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên 2024. Dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 vào ngày 25/4 tại TP HCM.

Theo đó, SSI đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 8.112 tỷ đồng, lãi trước thuế hợp nhất ở mức 3.398 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước và cũng là con số cao nhất lịch sử của SSI.

HĐQT SSI đồng thời mong muốn được cổ đông ủy quyền điều chỉnh kế hoạch phù hợp khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ sắp tới, hội đồng quản trị cũng sẽ trình thông qua tiếp tục thực hiện các phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được chấp thuận năm 2023, phát hành ESOP năm 2024, bầu 2 thành viên hội đồng quản trị, và các nội dung khác.

Cuối tháng 12/2023, cổ đông SSI đã thông qua hai phương án tăng vốn bao gồm phát hành hơn 302,2 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn với tỉ lệ phát hành 100:20 và chào bán tối đa 151,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 15.000 đồng/cổ phiếu theo tỉ lệ lệ 100:10.

Nếu kế hoạch phát hành thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng từ 15.011,3 tỷ đồng lên 19.544,6 tỷ đồng, tiếp tục là quán quân vốn điều lệ của các công ty chứng khoán.

Số vốn thu về sẽ được dùng bổ sung cho hoạt động đầu tư và cho vay ký quỹ. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023-2024 hoặc thời gian khác tùy theo quyết định của HĐQT.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của công ty lần lượt đạt hơn 68.500 và gần 22.600 tỷ đồng, tăng 33% và 3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay ký quỹ của SSI đạt gần 14.700 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm.