SMB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế giảm 27%, xuống 138 tỷ đồng

Cụ thể, năm 2022, SMB đặt kế hoạch sản lượng sản xuất - tiêu thụ đạt 196,06 triệu lít, tăng 10,95% so với thực hiện năm 2021. Theo đó, tổng doanh thu dự kiến đạt 1.299,35 tỷ đồng, tăng 11,43%. Song lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm 27%, xuống 138 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty sẽ trả cổ tức tỷ lệ 35%.

1553-sai-gon-miyn-trung

SMB đã chỉ ra những khó khăn như: Tình hình dịch bệnh trong nước và các khu vực trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp với một số biến chủng chưa được kiểm soát, ảnh hưởng của đại dịch sẽ làm cho nhu cầu tiêu dùng giảm, nhất là những mặt hàng không thiết yếu như rượu, bia.

Bên cạnh đó, Nghị định 100 sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ bia, rượu. Ngoài ra, diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp sẽ ảnh hưởng đến đời sống và tiêu dùng của người dân.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, SMB sẽ điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty, trong đó có hướng tới xuất khẩu phù hợp với tình hình mới; tiếp tục rà soát tiết giảm chi phí trong tất cả các khâu; chuẩn bị các giải pháp để ứng phó kịp thời với các khó khăn như dịch bệnh, biến đổi khí hậu,…

Bên cạnh đó, SMB sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị Thương mại khu vực đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ bia Sài Gòn. Đặc biệt, đặt mục tiêu Bia Sài Gòn và Quy Nhơn phải cùng nhau phát triển, hạn chế tối đa sự cạnh tranh, tìm giải pháp để cùng nhau phát triển…

Năm 2021, tổng sản lượng tiêu thụ của SMB đạt 176,72 triệu lít, giảm 4% so với năm 2020 và hoàn thành 87,49% kế hoạch năm. Tổng doanh thu giảm nhẹ xuống 1.166 tỷ đồng, hoàn thành 88,67% kế hoạch. Song lợi nhuận trước thuế nhích nhẹ lên 189,81 tỷ đồng, vượt 24,2% kế hoạch.