Cụ thể, tính chung 6 tháng đầu năm 2022 doanh thu Sabeco đạt 16.315 tỷ đồng, tăng 24,6% so với nửa đầu năm ngoái. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu bán bia đạt 14.482 tỷ đồng, đóng góp trên 88% vào tổng doanh thu và đạt mức tăng trưởng 24,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mảng hàng nước giải khát cũng đóng góp khoảng 100 tỷ đồng vào doanh thu. Doanh thu từ bán rượu và cồn đạt hơn 25 tỷ đồng, còn lại là doanh thu bán nguyên vật liệu (1.747 tỷ đồng) và doanh thu khác. Mảng bán bia cũng chính là mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận chính cho Sabeco, đóng góp gần hết toàn bộ 5.263 tỷ đồng lãi gộp đạt được trong kỳ. biên lợi nhuận gộp cũng tăng từ 30,3% nửa đầu năm ngoái lên 32,3% nửa đầu năm nay.

Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 482 tỷ đồng, giảm 152 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó thu lãi tiền gửi đạt 443 tỷ đồng. Doanh thu tài chính nửa đầu năm nay giảm mạnh so với nửa đầu năm ngoái chủ yếu do cùng kỳ Sabeco nhận thêm khoản thu hoạt động tài chính khác 194 tỷ đồng.

Sabeco báo lãi cao kỷ lục gần 1.800 tỷ đồng trong quý II/2022

Ngoài ra, trong kỳ chi phí bán hàng giảm được 180 tỷ đồng xuống mức 1.767 tỷ đồng chủ yếu nhờ cắt giảm chi phí quảng cáo, khuyến mãi. Tổng chi phí cho quảng cáo khuyến mại của Sabeco trong 6 tháng đầu năm gần 1.100 tỷ đồng, tương ứng mỗi tháng công ty chi khoảng 183,33 tỷ đồng cho quảng cáo, khuyến mãi. Như vậy tính bình quân mỗi ngày hơn 6,1 tỷ đồng cho khoản này.

Các công ty liên doanh liên kết cũng mang về khoản lãi 129 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ. Khoản lợi nhuận khác trong kỳ ghi âm 3,3 tỷ đồng, trong khi đó nửa đầu năm ngoái Sabeco có khoản lợi nhuận khác hơn 86 tỷ đồng dẫn tới chỉ tiêu lợi nhuận khác ghi dương hơn 76 tỷ đồng. Đây cũng là mức lãi kỷ lục theo quý mà công ty đạt được nhiều năm trở lại đây.

Sabeco báo lãi cao kỷ lục gần 1.800 tỷ đồng trong quý II/2022

Theo Sabeco, việc mở cửa trở lại du lịch trong nước cũng như quốc tế sau thời kỳ dịch Covid-19 cùng nhu cầu tiêu dùng phục hồi đã giúp doanh thu và lợi nhuận của công ty được cải thiện. Bên cạnh đó, việc kiểm soát tốt các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đã giúp Sabeco ghi nhận mức lãi cao kỷ lục trong một quý từ trước đến nay.

Trên thực tế, giá vốn nguyên vật liệu đầu vào của Sabeco tăng ít hơn doanh thu giúp biên lợi nhuận gộp vọt lên 34,24%. Đây cũng là mức cao nhất từ khi Thaibev của Thái Lan tiếp quản công ty và so với quý đầu năm nay thì tăng gần 5 điểm phần trăm. Bên cạnh đó, chi phí dành cho quảng cáo, khuyến mại, nhân viên tiết giảm 8% bất chấp doanh số tăng mạnh.

Những yếu tố trên tác động khiến cho Sabeco báo lãi 3.029 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng 47,2% so với số lãi 2.057 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm ngoái. Số lãi này cũng giúp Sabeco hoàn thành khoảng 66% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Nếu chỉ tính riêng quý 2, Sabeco ghi nhận đạt hơn 9.000 tỷ đồng doanh thu và số lãi sau thuế đạt 1.793 tỷ đồng, tăng 67,4% so với số lãi 1.070 tỷ đồng đạt được quý 2 năm ngoái.

Tiền và các khoản tương đương tiền đến cuối quý 2 đạt 2.740 tỷ đồng, giảm 860 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn gần 1.200 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng 1.550 tỷ đồng. Ngoài ra Sabeco còn khoản tiền gửi kỳ hạn 3 đến 12 tháng tổng hơn 18.200 tỷ đồng (tăng 1.200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm). Tổng tiền mang đi gửi ngân hàng các kỳ hạn đến dưới 12 tháng đạt 19.750 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 2/2022 có tổng giá trị gần 2.000 tỷ đồng, tăng 230 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó chủ yếu tăng giá trị tồn kho nguyên vật liệu.