Novaland đề xuất HOSE đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo
Novaland đề xuất HOSE đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Cụ thể, NVL cho biết công ty đã khắc phục nguyên nhân chứng khoán rơi vào diện cảnh báo và việc tuân thủ quy định về công bố thông tin ("CBTT") trên thị trường chứng khoán trong suốt thời gian 06 tháng qua:

Đối với việc chậm CBTT báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022: Ngay sau khi nhận được Quyết Định 186 và Công Văn 688 của SGDCK.HCM vào ngày 18/4/2023, Công Ty đã gửi Công Văn 188 ngày 20/4/2023 để (i) giải trình về nguyên nhân chậm CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và (ii) thông báo về việc Công Ty đã hoàn thành CBTT báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 vào đêm 17/4/2023 và rạng sáng ngày 18/4/2023 (so với thời hạn Công Ty phải hoàn tất CBTT theo quy định của pháp luật là ngày 15/4/2023).

Đối với việc tuân thủ quy định của pháp luật về CBTT trên thị trường chứng khoán: n) Công Ty không phát sinh hành vi vi phạm quy định về CBTT trên thị trường chứng khoán trong thời gian 06 tháng liên tục kể từ ngày SGDCK HCM ban hành Quyết Định 186;

Đồng thời, NVL đã nghiêm chỉnh chấp hành đúng và đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là các quy định về CBTT nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Từ những nội dung trên, căn cứ theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 37 Quy Chế Niêm Yết và Giao Dịch Chứng Khoán, NVL đề xuất HOSE xem xét, chấp thuận và ban hành Quyết định về việc đưa cổ phiếu NVL ra khỏi diện cảnh báo theo quy định. Công Ty cam kết tuân thủ dùng và đầy đủ các quy định của pháp luật về CBTT trên thị trường chứng khoán.