Trụ sở Bộ Y tế ở Hà Nội
Trụ sở Bộ Y tế ở Hà Nội

Năm 2022 để góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chương trình công tác của Chính phủ, theo tinh thần "Ổn định, kỷ cương, an toàn, linh hoạt, hiệu quả", ngành Thanh tra sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chủ động, linh hoạt, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp giao.

Cụ thể, ngành Thanh tra sẽ tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực như: đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư xây dựng; cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân hàng, công tác quy hoạch điện...

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nêu rõ, "thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã và đang thành lập 3 Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại Bộ Y tế, Hà Nội, TP.HCM việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc chữa bệnh phục vụ phòng, chống dịch".

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cũng cho biết, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 61 tỉnh, thành phố triển khai thanh tra việc mua sắm phục vụ phòng, chống Covid-19 ngay trong Quý I/2022.

Thanh tra Chính phủ sẽ thành lập Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra một số tỉnh, thành phố có giá trị lớn trong việc mua sắm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.