Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mốc hơn 270 tỷ USD
Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mốc hơn 270 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 5/2022 (từ 1/5 – 15/5), kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 28,34 tỷ USD, giảm 15,6% so với nửa cuối tháng 4/2022.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 270,56 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Cán cân thương mại hàng hóa trong nửa đầu tháng 5/2022 thâm hụt 2,7 tỷ USD, tính từ đầu năm 2022 đến hết ngày 15/5 thâm hụt 223 triệu USD.

Trong nửa đầu tháng 5/2022, xuất khẩu cả nước đạt 12,82 tỷ USD, giảm 28,6% so với nửa cuối tháng 4/2022.

Một số nhóm hàng có kim ngạch giảm mạnh như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 1,2 tỷ USD, tương ứng giảm 39,3%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 863 triệu USD, tương ứng giảm 32,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 481 triệu USD, tương ứng giảm 24,4%; ...

Lũy kế đến hết ngày 15/5, xuất khẩu cả nước đạt gần 135,2 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó có một số nhóm hàng có kim ngạch tăng trưởng mạnh như: điện thoại các loại và linh kiện tăng 2,61 tỷ USD, tương ứng tăng 13,1%; dệt may tăng 2,32 tỷ USD, tương ứng tăng 21,4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 1,76 tỷ USD, tương ứng tăng 13,2%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,78 tỷ USD, tương ứng tăng 10%, ...

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mốc hơn 270 tỷ USD
Điện thoại các loại và linh kiện là một trong những nhóm hàng có kim ngạch tăng trưởng mạnh

Ở chiều ngược lại, trong nửa đầu tháng 5/2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 15,52 tỷ USD, giảm 0,6% so với nửa cuối tháng 4/2022.

Trong đó, hai nhóm hàng có kim ngạch giảm mạnh nhất là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 400 triệu USD, tương ứng giảm 10,8%; dầu thô giảm 146 triệu USD, tương ứng giảm 40,7%.

Bên cạnh đó, nhập khẩu một số nhóm hàng có kim ngạch tăng như: xăng dầu các loại tăng 116 triệu USD, tương ứng tăng 31,7%; thức ăn gia súc nguyên liệu tăng 114 triệu USD, tương ứng tăng 57,1%...

Như vậy, tính đến hết ngày 15/5, kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 135,39 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 7,5 tỷ USD, tương ứng tăng 30%; xăng dầu các loại tăng 2,14 tỷ USD, tương ứng tăng 129,7%; than các loại tăng 1,46 tỷ USD, tương ứng tăng 111,9%...