Đợt phát hành trái phiếu quốc tế lần này là bước đi đầu tiên trong chương trình hợp tác dài hạn của HDBank cùng các định chế tài chính quốc tế. Ảnh: VGP/Minh Thi
Đợt phát hành trái phiếu quốc tế lần này là bước đi đầu tiên trong chương trình hợp tác dài hạn của HDBank cùng các định chế tài chính quốc tế. Ảnh: VGP/Minh Thi

Cụ thể, theo phương án được đại hội cổ đông thông qua, HDBank sẽ phát hành cho nhóm các nhà đầu tư, bao gồm IFC - thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB), DEG - thuộc Ngân hàng Kiến thiết Đức (KfW) và Quỹ đầu tư quốc tế LeapFrog Investments.

Tổng khối lượng trái phiếu phát hành đợt này là 165 triệu USD, với kỳ hạn 5 năm 1 ngày. Nhà đầu tư có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông theo các điều khoản, điều kiện của trái phiếu và quy định có liên quan. Giá chuyển đổi dự kiến trên 43.000 đồng.

Đợt phát hành này là bước đi đầu tiên trong chương trình hợp tác dài hạn của HDBank cùng các định chế tài chính quốc tế, bao gồm xây dựng và triển khai các kế hoạch giúp phát huy tốt nhất tiềm năng tăng trưởng của ngân hàng và đóng góp tốt hơn nữa cho nền kinh tế, cộng đồng.

Song song hợp tác đầu tư, cung ứng nguồn vốn cho vay khách hàng tiểu thương doanh nghiệp nhỏ, bao gồm doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, phát triển tín dụng xanh, IFC và các định chế tài chính quốc tế sẽ cùng HDBank nâng cao hơn nữa năng lực quản trị, công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Đây là đợt phát hành trái phiếu quốc tế tiếp theo đợt phát hành năm trước cho các định chế tài chính hàng đầu châu Âu và khu vực. Các thỏa thuận đặt trên nền tảng hợp tác vì sự phát triển bền vững, tạo dựng các giá trị lâu dài cho nền kinh tế, cũng như cộng đồng, xã hội.