HDBank sẽ đại hội cổ đông 2023 vào ngày 26/4 tới, dự kiến tiếp tục tăng vốn điều lệ... Về kế hoạch kinh doanh, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 13.197 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch là 10.558 tỷ đồng.

Ngân hàng dự kiến tổng tài sản tăng 25% lên 520.024 tỷ đồng. Tổng huy động vốn tăng 25% lên 459.398 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tối đa không vượt quá hạn mức tăng trưởng do NHNN phê duyệt. ROE và ROA cải thiện so với năm ngoái, lần lượt đạt 24,5% và 2,3%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát không quá 2%.

Đồng thời, HDBank có kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% trong năm nay. Quy mô chi trả cổ tức tiền mặt là khoảng 2.500 tỷ đồng. Quy mô chi trả cổ tức cổ phiếu 3.773 tỷ đồng. Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ quyết định tổ chức thực hiện chia cổ tức vào thời điểm thích hợp.

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 13.200 tỷ đồng, chia cổ tức tiền mặt. Ảnh minh họa
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 13.200 tỷ đồng, chia cổ tức tiền mặt. Ảnh minh họa

Ngoài ra, HDBank còn có kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp, dự kiến thực hiện trong năm 2023. Sau khi hoàn thành trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành ESOP, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 25.303 tỷ đồng lên 29.276 tỷ đồng, tương đương tăng 16%.

Với số vốn tăng thêm, ngân hàng sẽ dùng 3.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn, phần còn lại sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động của ngân hàng.

Trước đó, 3 năm liền 2020-2022, HDBank đều thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu. Nhờ đó, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 9.810 tỷ đồng (cuối năm 2019) lên 25.303 tỷ đồng (hiện nay). Cụ thể, năm 2020, HDBank thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 30% và chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ gần 27% cho cổ đông. Năm 2021 và năm 2022, ngân hàng này tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%.