UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập, thay thế cho Chỉ thị số 10/CT-UBND thành phố ngày 2/5/2013.

Trước đó, ngày 2/5/2013, UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập. Tuy vậy, hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập vẫn còn tồn tại các vi phạm.

Trước yêu cầu của tình hình mới, việc bổ sung một số nội dung trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập là hết sức cần thiết nhằm phân công rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, khả thi và tránh chồng chéo trong hoạt động quản lý; phát huy những mặt tích cực, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Hà Nội: Xử nghiêm cơ sở y dược tư nhân không phép, sai phép
Hà Nội quyết xử nghiêm cơ sở y dược tư nhân không phép, sai phép

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế chịu trách nhiệm rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp phép, bảo đảm tính chặt chẽ, chính xác, công khai, minh bạch trong hoạt động cấp phép cho các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sau cấp phép để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại. Trong đó, tập trung kiểm tra các cơ sở có hình thức kinh doanh tiềm ẩn các yếu tố nguy cơ, rủi ro như: Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám răng hàm mặt, phòng xét nghiệm..., các cơ sở hành nghề có yếu tố nước ngoài.

UBND TP cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP về hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các cơ sở dịch vụ y, dược ngoài công lập hoạt động không phép, sai phép, tuyệt đối không để tình trạng cơ sở hành nghề y, dược không phép hoạt động. Tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ngành nghề y, dược có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

UBND thành phố Hà Nội đề nghị Công an TP phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện, thị xã trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở y, dược ngoài công lập, đặc biệt là các cơ sở có yếu tố nước ngoài.

Cụ thể, kiểm tra, giám sát hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh đối với người lao động nước ngoài hành nghề trong lĩnh vực y tế. Kịp thời điều tra, xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập.

So với Chỉ thị số 10 ban hành 9 năm trước, Chỉ thị 02/CT-UBND vừa ban hành đã bổ sung một số nội dung trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, khả thi và tránh chồng chéo trong hoạt động quản l