Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines ngày 03/01

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng dao động từ 1.203.000 - 2.065.000 đồng/người. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội đang dao động trong khoảng 1.612.000 - 2.536.000 đồng/người lớn và hiện đã gần hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.642.400 - 3.636.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.698.000 - 5.072.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Bamboo Airways ngày 03/01

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng hiện dao động 1.278.000 - 1.480.000 đồng/người lớn và đã gần hết vé. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội đã hết vé.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.729.000 - 4.317.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.761.400 - 3.873.000 đồng/ người lớn và đã gần hết vé.

Giá vé máy bay hôm nay ngày 3/1: Giá vé máy bay đầu năm ổn định, chặng Đà Nẵng - Hà Nội khan vé
Giá vé máy bay ngày 3/1 các chặng nội địa ổn định do nhu cầu đi lại của người dân.

Giá vé máy bay nội địa Vietjet Air ngày 03/01

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng dao động trong khoảng 714.400 - 950.400 đồng/người lớn hiện đã gân hết. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội đã hết.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.499.800 - 3.553.200 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.738.200 - 4.987.000 đồng/người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Vietravel Airlines ngày 03/01

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng trong ngày hôm nay trong ngày hôm nay đã hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay đã hết chỗ. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.738.200 - 3.724.800 đồng/người lớn.