Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines ngày 30/12

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng hiện đã hết chỗ. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội đang dao động trong khoảng 1.602.000 - 2.501.000 đồng/người lớn và hiện đã gần hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.505.000 - 5.151.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.763.880 - 6.136.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Bamboo Airways ngày 30/12

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đã hết. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.765.000 - 1.824.000 đồng/người lớn và đã gần hết vé.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 2.089.000 - 5.151.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.699.880 - 5.605.000 đồng/ người lớn và đã gần hết vé.

Giá vé máy bay hôm nay 30/12: Giá vé máy bay tăng biến động sát Tết Dương lịch 2023
Sát Tết Dương lịch 2023, giá vé máy bay tăng chóng mặt, chặng Hà Nội - Đà Nẵng đã hết vé tại tất cả các hãng.

Giá vé máy bay nội địa Vietjet Air ngày 30/12

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng hiện đã hết. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.502.720 - 2.400.600 đồng/người lớn và hiện cả 2 chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng của Vietjet Air đều đã gần hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.211.120 - 5.042.760 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.699.880 - 5.578.360 đồng/người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Vietravel Airlines ngày 30/12

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng trong ngày hôm nay trong ngày hôm nay đã hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay đã hết chỗ. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 2.044.440 - 5.463.440 đồng/người lớn và đã gần hết chỗ.