Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines ngày 17/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.325.000 - 1.984.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội đang dao động trong khoảng 915.000 - 2.446.000 đồng/người lớn và hiện đã gần hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 2.243.000 - 3.526.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 2.443.000 - 3.526.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Bamboo Airways ngày 17/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.198.000 đồng/người lớn và đã gần hết vé. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động khoảng 398.000 - 1.862.000 đồng/người lớn. Cả 2 chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng của Bamboo Airway đều đã gần hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.409.000.000 - 2.389.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.269.000 - 2.600.000 đồng/ người lớn và đã gần hết vé.

Giá vé máy bay ngày 8/11: Vé máy bay dao động trong mức trung bình, một số chuyến bay về Hà Nội đã gần hết chỗ
Giá vé máy bay hôm nay 17/11: Giá vé giảm nhẹ

Giá vé máy bay nội địa Vietjet Air ngày 17/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.101.702 - 1.198.920 đồng/người lớn . Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 777.720 đồng/người lớn và hiện cả 2 chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng của Vietjet Air đều đã gần hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.848.000 - 3.111.600 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.848.000 - 3.468.000 đồng/người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Vietravel Airlines ngày 17/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng trong ngày hôm nay trong ngày hôm nay đã hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay dao động từ 1.348.000 - 1.708.000 đồng/người lớn và đã gần hết chỗ. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội đã hết chỗ.