Cụ thể vào ngày 2/11, Công ty CP Xây dựng FLC Faros (ROS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông để bầu ra các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới sau khi một loạt nhân sự lãnh đạo doanh nghiệp từ nhiệm. Tại đại hội, các cổ đông FLC Faros đã thống nhất bầu bổ sung ông Lê Tiến Dũng và ông Nguyễn Công Lãi đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT thay thế các cá nhân đã từ nhiệm trước đó.

Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 3 của FLC Faros diễn ra sáng 2/11/2022. (Ảnh: ROS).
Ngày 2/11, đại hội cổ đông bất thường lần thứ 3 của FLC Faros diễn ra tại Bamboo Airways Tower.

HĐQT FLC Faros cũng thống nhất bầu ông Lê Tiến Dũng làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, vị trí cao nhất trong Ban quản trị doanh nghiệp này thuộc về bà Nguyễn Bình Phương.

Được biết, ông Lê Tiến Dũng từng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tự động, giám định và quản lý chất lượng công trình. Ngoài ra, ông Dũng đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao trong bộ máy điều hành cũng như quản trị của một số doanh nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng. Sau khi bầu bổ sung 2 thành viên mới, HĐQT của FLC Faros sẽ bao gồm Chủ tịch HĐQT Lê Tiến Dũng cùng 02 thành viên là bà Nguyễn Bình Phương và ông Nguyễn Công Lãi.

Tại đại hội, các cổ đông FLC Faros cũng đã bầu ra 3 thành viên Ban kiểm soát, gồm Trưởng ban là bà Đặng Thị Nhài và hai thanh viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Phương Linh và ông Nguyễn Việt Hưng.

Với việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông và bầu bổ sung các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, FLC Faros cho biết doanh nghiệp đã có đủ cơ sở để triển khai các lộ trình pháp lý như đã công bố trước đó, bao gồm việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật cũng như lựa chọn đơn vị kiểm toán để công bố các báo cáo tài chính theo quy định.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung nguồn lực để tiếp tục đẩy mạnh thi công xây dựng tại nhiều dự án đang trong quá trình triển khai, nhằm đảm bảo tiến độ dự án theo đúng các kế hoạch đã đề ra.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã ra thông báo huỷ cổ phiếu niêm yết của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS (mã ROS-HOSE) từ ngày 5/9/2022 do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, cụ thể là chậm nộp các báo cáo tài chính năm 2021 và các quý I, II năm 2022.

FLC Faros cần hoàn thành thủ tục thay đổi người đại diện và kiểm toán báo cáo tài chính để đáp ứng nghĩa vụ công bố thông tin. Sau đó, cổ phiếu ROS mới có thể được xem xét niêm yết và giao dịch trở lại trên sàn HOSE.

Việc giao dịch cổ phiếu ROS ở HOSE phụ thuộc vào nhiều điều kiện nên ban lãnh đạo công ty chưa thể nói trước thời điểm quay lại cụ thể.

Tại Đại hội cổ đông, Phó TGĐ thường trực Trần Thế Anh cho biết kể cả khi ROS không niêm yết ở HOSE, quyền sở hữu của cổ đông vẫn luôn được đảm bảo. Trước khi ROS lên sàn, nhà đầu tư từng mua bán cổ phiếu này thông qua thị trường phi tập trung OTC. Hiện nay cổ đông cũng có thể sử dụng phương thức giao dịch OTC này.