Ngày 25/7/2022, UBND huyện Đức Trọng phát đi Báo cáo số 354/BC-UBND về việc cập nhật tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Trong báo cáo này, UBND huyện Đức Trọng có đề cập đến dự án mà Tập đoàn FLC đề xuất chủ trương đầu tư Khu Đô Thị Nam Sông Đa Nhim với tổng kinh phí đầu tư dự kiến hơn 13.000 tỉ đồng.

Trước đó, Tập đoàn FLC đề xuất chủ trương đầu tư Khu Đô Thị Nam Sông Đa Nhim hơn 13.000 tỉ đồng. Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh quy hoạch là 153,65 ha, với quy mô dân số 14.900 người. Cụ thể, trong tổng diện tích 153,65 ha được quy hoạch thành 4 chức năng.

Trong đó có 44,294 ha đất ở; 6,397 ha đất công trình công cộng dịch vụ đô thị; 4,5199 ha đất công cộng đơn vị ở; 24,837 ha đất cây xanh – thể dục thể thao; 6,334 ha đất mặt nước và 67,267ha đất giao thông, bãi đỗ xe và công trình hạ tầng kỹ thuật.

Sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và UBND thị trấn Liên Nghĩa quản lý chặt chẽ tại khu vực quy hoạch, hạn chế tối đa việc xây dựng, chuyển mục đích, mở đường không phù hợp với quy hoạch,…

Dự án khu đô thị Nam Sông Đa Nhim được UBND tỉnh Lâm Đồng ủng hộ ý tưởng và thống nhất đề xuất của Tập đoàn FLC về khảo sát nghiên cứu vào năm 2018 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt tại buổi làm việc với Tập đoàn FLC về thu hút đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng.

Hiện nay, Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Sông Đa Nhim đã được UBND huyện Đức Trọng phê duyệt tại quyết định số 524/QĐ-UBND tháng 3/2020.

Trên cơ sở quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam Sông Đa Nhim được phê duyệt, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Khu đô thị Nam Sông Đa Nhim.

Tuy nhiên, vào ngày 9/3/2022 vừa qua, Bộ Kế hoạch Đầu tư có văn bản về việc dừng xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim.

Sông Đa Nhim – Hồ Đại Ninh Đức Trọng, Lâm Đồng. Ảnh: Lao Động
Sông Đa Nhim – Hồ Đại Ninh Đức Trọng, Lâm Đồng. Ảnh: Lao Động

Ngoài ra, Tập đoàn FLC cũng nghiên cứu đầu tư vào huyện Đức Trọng tại Dự án Khu đô thị Liên Khương – Prenn.

Vào tháng 10/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản thống nhất phạm vi nghiên cứu quy hoạch để Công ty cổ phần Tập đoàn FLC khảo sát và lập quy hoạch phân khu Khu đô thị Liên Khương – Prenn, quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 3.500 ha. Tuy nhiên đến nay, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC chưa triển khai.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng không chấp nhận hồ sơ chủ trương đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC do không đáp ứng các điều kiện. Hiện nay UBND tỉnh, các sở ngành đang xem xét hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Khu đô thị Nam sông Đa Nhim của Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng không chấp nhận hồ sơ chủ trương đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC do không đáp ứng các điều kiện. Hiện nay UBND tỉnh, các sở ngành đang xem xét hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Khu đô thị Nam sông Đa Nhim của Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark.

Do đó, UBND huyện Đức Trọng đề nghị Công ty xem xét, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.