Vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, người lao động sẽ được nghỉ từ ngày 31.1 đến hết 4.2 (5 ngày). Theo quy định hiện hành thì dịp tết Nguyên đán 2022, người lao động không đi làm vào 5 ngày nghỉ tết như đã nêu ở trên nhưng vẫn sẽ được hưởng nguyên lương.

img_9444.jpg.jpg

Nhiều người lao động chấp nhận làm việc xuyên tết để kiếm thêm thu nhập - Ảnh: TN

Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thay vì về quê ăn tết, nhiều người lao động lại chọn ở lại làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Vậy khi đi làm vào những ngày tết, người lao động sẽ được nhận lương thế nào?

Theo điểm b khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương 5 ngày vào dịp Tết Âm lịch. Tuy nhiên, nếu đi làm vào ngày tết, người lao động sẽ được trả lương làm thêm giờ theo Điều 98 Bộ luật Lao động.

Cụ thể, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau: Làm vào ngày thường thì mức lương nhận được ít nhất bằng 150%. Vào ngày nghỉ hằng tuần sẽ nhận được ít nhất bằng 200%. Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Còn nếu người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Căn cứ quy định trên, nếu tính cả lương khi nghỉ, người lao động đi làm vào 5 ngày Tết Nguyên dán sẽ được trả lương như sau:

Làm việc vào ban ngày sẽ nhận ít nhất 400% lương của ngày làm việc bình thường.

Làm việc vào ban đêm sẽ nhận ít nhất 490% lương của ngày làm việc bình thường. Lưu ý, giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.