DBC: Lợi nhuận sau thuế quý II/2022 đạt 229 tỷ, giảm tới 68% so với cùng kỳ
Dabaco Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II/2022 đạt 229 tỷ, giảm tới 68% so với cùng kỳ. Ảnh minh họa

Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: Mã chứng khoán DBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với doanh thu thuần đạt gần 3.567 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 229 tỷ, giảm tới 68% so với cùng kỳ.

Theo công bố báo cáo tài chính quý III/2022 DBC, doanh thu thuần đạt gần 3.567 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2021, lãi gộp hơn 485 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính gần như không biến động với 4,5 tỷ đồng; chi phí cho hoạt động này giảm gần 6%, đạt 43 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 6,5% và tăng 8,8% so với cùng kỳ, tương ứng đạt hơn 107 tỷ đồng và gần 91 tỷ đồng. Lợi nhuận khác của Dabaco chỉ ghi nhận 1,7 tỷ đồng, giảm tới 84% so với cùng kỳ.

Kết quả, Dabaco báo lãi sau thuế quý III/2022 đạt hơn 206 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2021.

DBC: Lợi nhuận sau thuế quý II/2022 đạt 229 tỷ, giảm tới 68% so với cùng kỳ

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu của Dabao ghi nhận 9.339 tỷ đồng, tăng 20,8% lợi nhuận sau thuế đạt 229 tỷ, giảm tới 68% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Dabaco lên kế hoạch đạt doanh thu 22.558 tỷ đồng tăng 12,8% và lợi nhuận sau thuế 918 tỷ, tăng 10,7% so với năm 2021. Như vậy, sau 9 tháng, công ty mới thực hiện được 41,4% mục tiêu doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Dabaco đạt hơn 11.314 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm. Trong đó hàng tồn kho chiếm gần 37%, đạt hơn 4.167 tỷ đồng. Tài sản dở dang dài hạn đạt hơn 1.076 tỷ đồng, tăng gấp gần 2,3 lần, chủ yếu tập trung ở các dự án như dự án lợn giống Dabaco Phú Thọ giai đoạn 2. 87,9 tỷ đồng),dự án nhà máy ép dầu giai đoạn 2 (99,4 tỷ đồng), dự án trung tâm nghề Lạc Vệ (72 tỷ đồng), dự án chăn nuôi lợn Thanh Hoá (585 tỷ đồng),…

Nợ phải trả đạt 6.448 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, nợ vay ngắn hạn tăng 29,6% lên 3.368 tỷ đồng, nợ vay dài hạn tăng 15,6% lên 794 tỷ đồng.

Tại báo cáo giải trình kết quả kinh doanh bán niên 2022, Dabaco cho biết chiến tranh giữa Nga và Ukraine gây biến động lớn tới giá cả nguyên vật liệu, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh và toàn bộ nền kinh tế.

Công ty phải đối mặt với khó khăn do chi phí sản xuất, giá thức ăn chăn nuôi tăng, trong khi giá bán các sản phẩm chăn nuôi thời điểm đầu quý 2 không tăng đáng kể. Mặc khác, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc chăn nuôi và nuôi tái đàn.