UBND TP HCM vừa ra quyết định ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè. Trong đó quy định rõ việc thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè. Quyết định này sẽ thay thế cho quyết định số 74/2008, hiệu lực từ 1/9.

Đối tượng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng tạm thời một phần lòng đường, phải nộp phí và đóng phí theo quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm trật tự, ATGT theo phương án đã được cơ quan giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chấp thuận; thu dọn các phương tiện, thiết bị, vệ sinh và hoàn trả nguyên trạng lòng đường, hè phố khi kết thúc sử dụng.

Đồng thời, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố phải đảm bảo không gây mất trật tự, an toàn giao thông; không chắn ngang nơi đường giao nhau, trước cổng và trong phạm vi 5m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức.

Chính thức thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè tại TP HCM
Ảnh minh hoạ

UBND TP quy định, chiều rộng hè phố dành cho người đi bộ (không tính phần bó vỉa) tối thiểu từ 1,5m. Sử dụng tạm thời một phần lòng đường ngoài mục đích giao thông (không áp dụng trên tuyến quốc lộ đi qua đô thị) phải bảo đảm phần lòng đường còn lại đủ bố trí tối thiểu hai làn xe ô tô cho một chiều lưu thông; trường hợp đặc biệt do UBND TP quyết định.

UBND TP giao Sở Giao thông vận tải (GTVT) có trách nhiệm ban hành danh mục các tuyến đường đủ điều kiện tổ chức sử dụng tạm thời một phần lòng đường làm điểm trông, giữ xe, đỗ xe có thu phí sau khi thống nhất với Công an TP và UBND cấp huyện có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM...

Bên cạnh đó, việc sử dụng tạm thời hè phố làm điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa phải thuộc danh mục do UBND cấp huyện (UBND quận, huyện và TP Thủ Đức) ban hành. UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức có trách nhiệm ban hành danh mục các tuyến đường có hè phố đủ điều kiện tổ chức làm điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa; điểm để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ trông, giữ xe, điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình, điểm trông, giữ xe có thu phí.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải TP HCM đã có dự thảo đề án thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè. Dự thảo đề án đưa ra mức thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh là 20.000 - 100.000 đồng/m2/tháng và mức thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè để trông giữ xe là 50.000 - 350.000 đồng/m2/tháng, tùy vị trí các tuyến đường.