Ngày 17/11, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95 và Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu . Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chính phủ chốt kỳ điều chỉnh giá xăng dầu rút từ 10 ngày xuống 7 ngày/lần
Chính thức rút ngắn kỳ điều chỉnh giá xăng dầu từ 10 ngày xuống 7 ngày/lần

Theo đó, thời gian điều hành/công bố giá xăng dầu, Nghị định 80 quy định rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu từ 10 ngày xuống 7 ngày, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.

Về công thức giá và phương thức điều hành giá xăng dầu, thời gian rà soát, công bố chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam, chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về cảng, premium để tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước từ 6 tháng xuống 3 tháng.

Nghị định cho phép đại lý kinh doanh xăng dầu được lấy xăng dầu từ tối đa ba nguồn nhằm tạo cạnh tranh về chiết khấu xăng dầu trên thị trường, đồng thời tăng tính chủ động cho các đại lý bán lẻ xăng dầu trong việc tạo nguồn, cung ứng xăng dầu.

Đáng chú ý, bỏ loại hình tổng đại lý bán lẻ xăng dầu nhằm giảm bớt khâu trung gian trong hệ thống phân phối xăng dầu.

Về quy định điều kiện kho chứa khi cấp giấy phép thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu, Nghị định đã bổ sung các quy định nhằm tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Ngoài ra, Nghị định phân cấp cho Sở Công Thương địa phương kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của thương nhân trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu của thương nhân nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, tránh việc làm đứt gãy đột ngột nguồn cung xăng dầu, đặc biệt trong những thời điểm nguồn cung xăng dầu trong nước bị ảnh hưởng, khan hiếm.

Đồng thời, Nghị định 80 đã bổ sung các quy định, biện pháp quản lý, giám sát hơn đối với Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.