Chính phủ ban hành nghị quyết hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay tiêu dùng
Chính phủ ban hành nghị quyết hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay tiêu dùng. Ảnh minh họa

Cụ thể: Chính phủ thống nhất chủ trương với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại tờ trình số 57/TTr-NHNN ngày 22/4/2023 về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng.

NHNN theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương xem xét, quyết định và sớm ban hành thông tư hướng dẫn tổ chức tín dụng thực hiện, bảo đảm phù hợp, chặt chẽ, khả thi, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và giảm sát thực hiện chính sách theo quy định pháp luật, hạn chế rủi ro, không để lạm dụng, trục lợi, thất thoát, vi phạm pháp luật.

Thống đốc NHNN và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Tại thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính về cuộc họp với tập thể lãnh đạo NHNN, Thủ tướng yêu cầu NHNN xem xét mở rộng đối tượng cho vay tiêu dùng là một trong những động lực tăng trưởng và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong điều kiện khó khăn hiện nay.

Đồng thời xem xét thời hạn cơ cấu lại nợ kéo dài đến tháng 6/2024 nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân là bên vay vượt qua khó khăn hiện nay như đã từng làm trong thời kỳ phòng chống dịch COVID-19.