Theo báo cáo cập nhật tiến độ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia nhằm hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) đã giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp 4.117,8 tấn gạo cho 3 tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu và Sóc Trăng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến ngày 30/8/2021, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực báo cáo đã xuất 2.276,625 tấn/4.117,8 tấn gạo. Trong đó, đã hoàn thành xuất cho Bình Phước 559,740 tấn/559,740 tấn; Bạc Liêu 636,975 tấn/636,975 tấn; Sóc Trăng 1.079,910 tấn/2.921,085 tấn. Số gạo còn lại 1.841,175 tấn hỗ trợ cho tỉnh Sóc Trăng, đơn vị triển khai xuất cấp theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo của địa phương. Thời gian hoàn thành giao nhận gạo xong trước ngày 15/9/2021.

Theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) thực hiện xuất 130.175,67 tấn gạo cho 24 tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính đề xuất thu mua gạo tại 9 tỉnh phía Nam để cấp cho các tỉnh chống dịch
Bộ Tài chính đề xuất thu mua gạo tại 9 tỉnh phía Nam để cấp cho các tỉnh chống dịch

Với chỉ đạo này, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành quyết định xuất cấp 54.762,184 tấn/130.175,67 tấn gạo. Kết quả đến ngày 30/8/2021 đã xuất được 24.409,288 tấn/54.762,184 tấn gạo. Trong đó, đã hoàn thành công tác xuất cấp gạo cho 9/24 tỉnh, thành phố gồm: Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ. Số gạo còn lại 30.352,896 tấn triển khai xuất cấp theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo của các địa phương. Thời gian thực hiện đến ngày 10/9/2021.

Đối với 75.413,486 tấn gạo còn lại chưa ban hành quyết định xuất cấp (130.175,67 tấn - 54.762,184 tấn) của 9 tỉnh khu vực miền Nam, hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép mua gạo trên địa bàn khu vực Nam Bộ để xuất cấp.

Về số lượng gạo xuất cấp cụ thể cho các địa phương, hiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng với các địa phương thực hiện rà soát kỹ danh sách hỗ trợ, bảo đảm tuân thủ đúng quy định về đối tượng, nguyên tắc, phạm vi hỗ trợ, có ý kiến thẩm định làm cơ sở để Bộ Tài chính cấp tiếp số lượng gạo còn lại.

Về vật tư, thiết bị, Bộ Tài chính cho biết, đã xuất 410 bộ nhà bạt cứu sinh và 14 bộ máy phát điện cho UBND TP Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, giá trị khoảng 9,2 tỷ đồng.

Xuất 100 bộ nhà bạt và 10 bộ máy phát điện loại 30 KVA cho Bộ Quốc phòng (Quân khu 7) để trang cấp ngay cho các lực lượng phòng chống dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ, giá trị khoảng 3,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, Bộ Y tế đã xuất cấp 30 tấn Chloramin B và 15 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs cho các đơn vị, địa phương. Đồng thời đã xuất viện trợ cho Lào 10 tấn Chloramin B để hỗ trợ bạn phòng chống dịch COVID-19, tổng trị giá khoảng 18,93 tỷ đồng.

Bộ Quốc phòng đã xuất cấp 5 bộ thiết bị tiêu tẩy cơ động trị giá khoảng 26,832 tỷ đồng phục vụ cho công tác phòng, chống đại dịch.