Theo số liệu từ báo cáo tài chính cho thấy, kết thúc quý I/2024, Tập đoàn Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần đạt 985,4 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, mảng Năng lượng tái tạo của BCG đạt (320,4 tỷ) - chiếm 32,5%, Xây dựng hạ tầng (222,1 tỷ) - chiếm 22,5%, Bất động sản (209,8 tỷ) - chiếm 21,3% và Dịch vụ tài chính (185,7 tỷ) - chiếm 18,8% tỷ trọng doanh thu của cả Tập đoàn.

Mảng năng lượng tái tạo của BCG Energy sau nhiều năm được đầu tư mạnh mẽ đã chứng tỏ hiệu quả khi vươn lên trở thành mảng đóng góp lớn nhất vào tỷ trọng doanh thu của Bamboo Capital. Mảng dịch vụ tài chính với đóng góp phần lớn từ Tổng công ty Bảo hiểm AAA cũng vươn lên chiếm 18,8% tỷ trọng doanh thu (cùng kỳ 11%).

Bamboo Capital: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý 1 của Bamboo Capital đạt 98,2 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ. Chi phí lãi vay của Tập đoàn này giảm 129,4 tỷ so với cùng kỳ, tương đương với mức giảm 32,7%.

Giá vốn hàng bán ở mức 709 tỷ đồng, tăng 43%; theo đó lãi gộp đạt 276 tỷ đồng, tăng 34%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý đầu năm giảm 23%, còn 376 tỷ đồng; đồng thời chi phí tài chính giảm 25% xuống 408 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng mạnh so với cùng kỳ, ở mức 47 tỷ đồng và 103 tỷ đồng, lần lượt tăng 88% và 22%.

Khoản lợi nhuận khác tăng mạnh từ 2,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái lên hơn 43 tỷ đồng (gấp 20 lần). Tuy nhiên công ty không thuyết minh rõ đây là khoản lợi nhuận từ đâu.

Tính đến ngày 31/3/2024, Tổng tài sản Bamboo Capital đạt 42.592,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn đạt 17.673,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,2%.

Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng tới 96% lên 1.062 tỷ đồng. Khoản đầu tư này được BCG phân đều giữa đầu tư chứng khoán (495 tỷ đồng) và tiền gửi, trái phiếu (567 tỷ đồng).

Trong kỳ, công ty đã chi 490 tỷ đồng mua cổ phần của CTCP Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa. Đây là công ty vận hành nhà máy xử lý, phân loại và đốt rác tại TP HCM, Long An, Kiên Giang.

Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn với hơn 14.000 tỷ đồng, không có nhiều thay đổi so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng biến động không đáng kể, ở mức 3.749 tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với hơn 3.400 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, đây là chi phí đầu tư Dự án Khu nghỉ mát Malibu MGM Hội An (Quảng Nam) do Công ty TNHH Indichina Hội An Beach Villas làm chủ đầu tư; chi phí đầu tư Dự án Khu nghỉ mát Hội An D'Or do Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp làm chủ đầu tư...

Trong quý 1/2024, BCG còn phát sinh khoản bất động sản đầu tư 265 tỷ đồng.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông 2024 mà Bamboo Capital công bố, Tập đoàn này đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 6.102,5 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế đạt 951,7 tỷ đồng. So với kết quả đạt được của năm 2023, kế hoạch kinh doanh 2024 của Tập đoàn Bamboo Capital dự kiến tăng trưởng 152% về doanh thu và tăng 556% về lợi nhuận. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Bamboo Capital sẽ tổ chức vào ngày 27/4/2024 theo hình trực tuyến.