Cụ thể, website chính thức của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC) mới đây đã phát đi thông báo tổ chức đấu giá 2.488.802 cổ phần của Công ty CP Sản xuất và Chế tạo ô tô Tracimexco theo Bản án hình sự phúc thẩm số 585/2016/HS-PT ngày 24/10/2016 của TANDCC tại TP Hồ Chí Minh thuộc Agribank Chi nhánh 7 có địa chỉ tại 40/2 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Thông báo trên websỉte của Agribank AMC.
Thông báo trên websỉte của Agribank AMC.

Trong thông báo cũng nêu rõ Agribank Chi nhánh 7 được quyền xử lý toàn bộ 2.488.802 cổ phần của Công ty CP Sản xuất và Chế tạo ô tô Tracimexco theo Bản án hình sự phúc thẩm số 585/2016/HS-PT ngày 24/10/2016 của TANDCC tại TP HCM. Trong đó: 717.865 cổ phần thuộc sở hữu của Công ty CP ô tô Bảo Toàn tại Hà Nội; 1.770.937 cổ phần thuộc sở hữu Công ty TNHH TM Mai Khôi (ngân hàng đang nắm giữ bản chính sổ chứng nhận từ ngày 21/07/2011. Tuy nhiên, ngày 30/06/2014 Công ty TNHH TM Mai Khôi đã chuyển nhượng 1.770.937 cổ phần cho Công ty CPĐT&PT nguồn nhân lực Tracimexco theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, số công chứng 006726 quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD nhưng Công ty CP CPĐT&PT Tracimexco vẫn chưa thực hiện sang tên, cấp giấy chứng nhận sở hữu số cổ phần này cho Công ty CPĐT&PT nguồn nhân lực Tracimexco).

Thời gian, địa điểm xem tài sản và hồ sơ pháp lý giấy tờ về tài sản: ngày 05/12/2023 đến ngày 11/12/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - địa chỉ số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, Quận 1, TP HCM hoặc Agribank Chi nhánh 7 (Địa chỉ: 40/2 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chí Minh).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/01 bộ hồ sơ). Tiền đặt trước: 949.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi chín triệu đồng); tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước: 08/12/2023 đến ngày11+12/12/2023 (trong giờ hành chính).

Agribank cũng thông báo khách hàng tham gia đấu giá phải nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Vạn Thành An trong thời hạn trên. Sau 17 giờ 00 phút ngày 12/12/2023, tiền đặt trước chưa vào tài khoản thì không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 phút ngày 13/12/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An (địa chỉ:số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Tài sản đấu giá theo nguyên trạng và phương thức "có sao bán vậy"

Tài sản nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem, tìm hiểu hồ sơ tài sản đấu giá mà Agribank Chi nhánh 7 hiện có, và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá.

Người có tài sản đấu giá là Agribank Chi nhánh 7 – Địa chỉ: 40/2 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP Hồ Chí Minh.
Người có tài sản đấu giá là Agribank Chi nhánh 7 – Địa chỉ: 40/2 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Agribank AMC cũng nêu rõ rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tài sản đấu giá. Cụ thể, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Sản xuất và Chế tạo ô tô Tracimexco (Công ty Tracimexco) đã bị thu hồi theo Quyết định số QDTH/10003628 ngày 19/3/2020 của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Kạn; phía công ty vẫn còn các khoản phải thanh toán như: tiền thuê đất và các nghĩa vụ khác phải thanh toán theo bản án, quyết định của Toà án.

Ngoài ra, bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có tài sản đấu giá và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tài sản đấu giá như: Công ty Tracimexco có thể phải thực hiện thủ tục giải thể do giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi, các khoản nợ của Công ty với các bên liên quan, các khoản nợ thuế và các nghĩa vụ tài chính phải thực hiện với cơ quan nhà nước....vv.

Những rủi ro tiềm ần này, Agribank Chi nhánh 7, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh 7, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin, hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để người tham gia đấu giá, mua đấu giá tài sản xem xét, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công tài sản; Agribank Chi nhánh 7, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

Hiện Agribank Chi nhánh 7 không giữ bản chính Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đứng tên Công ty CP ô tô Bảo Toàn và thực hiện xử lý số cổ phần này theo bản án và các quyết định của cơ quan thi hành án. Người tham gia đấu giá tài sản xem xét, tự xác định tình trạng pháp lý, các rủi ro tiềm ẩn của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế và tự liên hệ với các cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục sang tên tài sản. Agribank Chi nhánh 7, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao hồ sơ tài sản theo hiện trạng thực tế;

Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem hồ sơ tài sản đấu giá và chấp nhận tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá tài sản;

Trường hợp trúng đấu giá, Công ty CP Sản xuất và Chế tạo ô tô Tracimexco sẽ hỗ trợ thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho khách hàng trúng đấu giá theo nội dung tại Công văn số 18/CV ngày 06/7/2022 của Công ty Tracimexco.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Agribank AMC tổ chức đấu giá gần 2,5 triệu cổ phần của Tracimexco. Trước đó, đơn vị này đã tổ chức đến 13 lần đấu giá cổ phần của Công ty CP Sản xuất và Chế tạo ô tô Tracimexco. Trong đó lần đầu tiên thông báo tổ chức đấu giá là vào ngày 29/12/2022 với giá khởi điểm là 37.332.030.000 đồng (hơn 37,3 tỷ đồng) sau đó, gần như mỗi tháng Agribank AMC lại tổ chức đấu giá cổ phần của Tracimexco một lần và giá khởi điểm ngày càng thấp đi. Cho đến lần gần nhất thông báo tổ chức đấu giá là vào 24/11/2023 với giá khởi điểm là 10,4 tỷ đồng.