Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, Thông tư số 17/2013/ TT-NHNN hướng dẫn thủ tục thẩm định khoản phát hành trái phiếu quốc tế của ngân hàng thương mại nhà nước căn cứ quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nghị định của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp trước đây đã được thay thế bằng Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Nghị định 153).

Do đó, Thông tư số 17/2013/ TT-NHNN cần được thay thế để đảm bảo phù hợp với cơ sở pháp lý ban hành tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

Có thể bỏ quy định thẩm định khoản phát hành trái phiếu quốc tế
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 17/2013/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh đề xuất bỏ toàn bộ các quy định về thủ tục thẩm định khoản phát hành trái phiếu quốc tế (TPQT) của ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước.

Được biết, Nghị định 153 đã bỏ các quy định về việc thẩm định khoản phát hành TPQT của doanh nghiệp nhà nước. Mặc dù bỏ quy trình thẩm định khoản phát hành TPQT của NHTM nhà nước, nhưng các nội dung cần thiết để xem xét phê duyệt việc phát hành TPQT của NHTM nhà nước cũng như các doanh nghiệp khác mà NHNN quản lý sẽ được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn để đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật số 69/2014/QH13 quy định về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung quy định về các trường hợp sẽ không phải thực hiện đăng ký thay đổi khoản phát hành TPQT: Nhằm đơn giản hóa TTHC, dự thảo Thông tư sẽ bổ sung quy định nêu rõ các trường hợp sẽ không cần thực hiện đăng ký thay đổi khoản phát hành, tương tự như quy định đối với khoản vay nước ngoài bao gồm: Thay đổi địa chỉ bên đi vay, tên Ngân hàng thương mại; trả nợ lãi, phí,...

Dự thảo Thông tư cũng đề xuất bỏ các nội dung không liên quan đến TTHC trong việc phát hành TPQT:Sau khi khoản phát hành được đăng ký, việc sử dụng tài khoản, các giao dịch chuyển tiền liên quan, trách nhiệm báo cáo, trách nhiệm của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản… được thực hiện như các khoản vay truyền thống khác. Do đó, để tránh trùng lặp, Thông tư này sẽ chỉ quy định về TTHC liên quan đến quá trình phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp bao gồm: (i) Thủ tục xác nhận hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế không được Chính phủ bảo lãnh; (ii) Thủ tục xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Các nội dung quản lý ngoại hối khác (mở tài khoản, chế độ báo cáo, chuyển tiền… ) được thực hiện thống nhất giống các khoản vay nước ngoài dưới hình thức và thực thiện theo quy định tại Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp (và các văn bản thay thế/sửa đổi – nếu có).

Như vậy, so với Thông tư 17, dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 17 sẽ không còn các nội dung quy định về quyền mua ngoại tệ của Tổ chức phát hành, trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ tài khoản phát hành, quy định về mở tài khoản phát hành; quy định về cơ chế báo cáo.

Ý kiến tham gia, góp ý xin gửi về: Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

SĐT: 024.39343356; Fax: 024.38268789;

Email: phongvayno@sbv.gov.vn.