HoSE cho biết trước đó ngày 24/4 và ngày 8/5, HoSE đã nhắc nhở Đầu tư Hải Phát chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 và khoản 1 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 quy định: “Công ty đại chúng phải lập báo cáo thường niên theo mẫu quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này và công bố báo cáo này trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 110 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

HoSE nhấn mạnh, đến ngày 15/5, HoSE vẫn chưa nhận được Báo cáo thường niên năm 2022 của Đầu tư Hải Phát. Chính vì vậy, HoSE nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị Đầu tư Hải Phát khẩn trương công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022 theo quy định.

Đồng thời, HoSE cũng quyết định chuyển cổ phiếu HPX từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 23/5 với lý do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Như vậy, cổ phiếu HPX chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch từ ngày 23/5.

Trước đó, HoSE đã ra quyết định nhắc nhở CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX - sàn HoSE) lần thứ hai liên tiếp về việc chậm nộp Báo cáo tài chính quý I/2023. Cụ thể, ngày 15/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính 3 tháng đầu năm của Đầu tư Hải Phát.

Ngày 4/5, HoSE đã nhắc nhở Đầu tư Hải Phát chậm nộp báo cáo tài chính quý I/2023 lần thứ nhất. Chỉ trong vòng 11 ngày, HoSE đã hai lần nhắc nhở Đầu tư Hải Phát chậm nộp Báo cáo tài chính quý I/2023.

Lần thứ 3 liên tiếp, HoSE nhắc nhở Đầu tư Hải Phát (HPX) chậm nộp Báo cáo thường niên năm 2022. Ảnh minh họa
Lần thứ 3 liên tiếp, HoSE nhắc nhở Đầu tư Hải Phát (HPX) chậm nộp Báo cáo thường niên năm 2022. Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, vừa qua Chủ tịch HĐQT Đầu tư Hải Phát Đỗ Quý Hải cùng vợ và em trai bị xử phạt vì bán "chui" cổ phiếu HPX. Theo đó, ông Đỗ Quý Hải bị xử phạt số tiền gần 1,26 tỷ đồng và đình chỉnh giao dịch có thời hạn 4 tháng do có hành vi vi phạm không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Bà Chu Thị Lương (vợ ông Hải) bị xử phạt 512,94 triệu đồng và đình chỉ giao dịch 4 tháng. Ông Đỗ Quý Đường bị xử phạt 206,48 triệu đồng và đình chỉ giao dịch 4 tháng vì cùng hành vi.

Lý do, ngày 30/11/2022 cả ba nhân vật này đều thực hiện bán số lượng lớn cổ phiếu HPX. Cụ thể, ông Hải bán 6.279.600 cổ phiếu HPX, bà Chu Thị Lương đã bán 2.564.700 cổ phiếu HPX, ông Đỗ Quý Đường bán 1.032.400 cổ phiếu HPX. Cả ba người này đều không báo cáo cơ quan chức năng trước khi thực hiện giao dịch.

Không những vậy, gia đình Chủ tịch Đầu tư Hải Phát liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu. Ông Đỗ Quý Hải bị bán giải chấp 1.060.100 cổ phiếu HPX để giảm sở hữu từ 14,73% về còn 14,39% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 23/3/2023.

Tính từ đầu năm 2022 tới nay, Chủ tịch Đỗ Quý Hải đã bị bán ra 25,65% vốn điều lệ để giảm sở hữu từ 40,04% về còn 14,39% vốn điều lệ. Trong đó, chủ yếu là bị các công ty chứng khoán bán giải chấp cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Tiếp đến, bà Chu Thị Lương cũng giảm sở hữu từ 3,75% về còn 2,05% vốn điều lệ. Ông Đỗ Quý Đường giảm sở hữu từ 1% về còn 0,17% vốn điều lệ. Ông Đỗ Quý thành, Phó Tổng giám đốc bán ra toàn bộ 2,93% vốn điều lệ để giảm sở hữu về 0 cổ phiếu.

Trước đó, ngày 30/11/2022, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital bán ra toàn bộ 36.213.187 cổ phiếu HPX để giảm sở hữu từ 11,91% vốn điều lệ về 0% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, ngày 12/4/2023 là hạn thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 5 của mã trái phiếu HPXH2224001 cho 34 trái chủ.

Đầu tư Hải Phát cho biết, đến hạn thanh toán lãi, Công ty thanh toán đúng hạn cho 33/34 trái chủ, còn lại 1 trái chủ (không đề giá trị chậm thanh toán lãi), Công ty và trái chủ có biên bản thống nhất về việc thanh toán đầy đủ tiền lãi trước ngày 20/4/2023.

Lý do về việc chậm thanh toán được Đầu tư Hải Phát đưa ra do thị trường bất động sản gặp khó trong bối cảnh nguồn tín dụng cho bất động sản bị siết chặt, thanh toán giảm làm ảnh hưởng đến dòng tiền thu từ các dự án của Công ty nên đến ngày 12/4/2023, Công ty chưa thể thu xếp đủ số tiền lãi trả cho trái chủ.

Theo tìm hiểu, trái phiếu mã HPXH2224001 được phát hành ngày 12/1/2022, đáo hạn ngày 12/1/2024, mệnh giá 350 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm và đơn vị lưu ký là CTCP Chứng khoán Navibank.