Sử dụng Giấy phép lái xe ô tô hết hạn bị phạt đến 12 triệu đồng. (Ảnh minh họa)
Sử dụng Giấy phép lái xe ô tô hết hạn bị phạt đến 12 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể:

1. Mức phạt với hành vi sử dụng giấy phép lái xe ô tô quá hạn

Theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP đã tăng mạnh mức phạt với hành vi sử dụng Giấy phép lái xe ô tô hết hạn sử dụng, đồng thời rút ngắn thời hạn làm căn cứ tính mức xử phạt từ 06 tháng còn 03 tháng, cụ thể:

- Phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 07 triệu đồng đối với người sử dụng Giấy phép lái xe hết hạn dưới 03 tháng;

- Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với người sử dụng Giấy phép lái xe hết hạn từ 03 tháng trở lên.

Trước đây, theo điểm c khoản 4 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức phạt với hành vi sử dụng Giấy phép lái xe ô tô hết hạn sử dụng dưới 06 tháng chỉ từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Trong trường hợp Giấy phép lái xe ô tô hết hạn sử dụng từ 06 tháng trở lên thì mức phạt sẽ từ 04 triệu đồng đến 06 triệu đồng.

2. Thời hạn sử dụng của các các loại giấy phép lái xe ô tô

Hiện hành, thời hạn sử dụng các loại giấy phép lái xe ô tô được quy định tại Điều 17 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi bởi Thông tư 01/2021/TT-BGTVT), cụ thể như sau:

- Giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

- Giấy phép lái xe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

- Giấy phép lái xe hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp.

- Thời hạn của giấy phép lái xe được ghi trên giấy phép lái xe.